Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

DĠJĠTAL BASKIDA KAĞIT YÜZEY YAPISININ GÖRÜNTÜ KALĠTESĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Begün  Erbaş1*, Arif Özcan2, Uğur Gökmen3, Sema Bilge Ocak4
1Okan Üniversitesi  , İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi  , İstanbul, Turkey
3Gazi Üniversitesi  , Ankara, Turkey
4Gazi Üniversitesi  , Ankara, Turkey
* Corresponding author: begun.erbas@okan.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 264-275   |    962     23

ABSTRACT Dijital baskı teknolojileri yeni bin yılın başlangıcında çok hızla gelişmiş ve gelecektede bu gelişmenin devam edeceği ön görülmektedir. Dijital baskı ofset baskıya pek çokaçıdan alternatif olmuştur. Bir yandan konvansiyonel (geleneksel) baskı sistemlerivarlığını sürdürürken, diğer yandan düşük baskı sayılarında uygun maliyet, yüksekbaskı hızı ve baskı kalitesi, ürün çeşitliliği, kişiye özel baskılar, çevre duyarlılığı,esneklik, gibi müşteri odaklı yaklaşımlar sunan dijital baskı teknolojileri hemekonomik hem de yüksek kaliteli çözümleri ile geleneksel baskı sistemlerinin yerinialmıştır. Ayrıca kullanıcı firmaya makine ayarlama hazırlıkları azaltan, ara süreçleridüzenleyen, insan gücünden tasarruf sağlayan ve verimliliği arttıran yenilikler ortayakoyarak, baskı endüstrisinde devrimsel bir etki yaratmıştır. Bu yüzden dijital baskıteknolojisinin fiziksel, kimyasal ve basılabilirdik açısından incelenmesi önemtaşımaktadır. Bu çalışmada, basılabilirdik parametrelerinin en önemlisi olan görüntü kalitesine kağıt yüzey yapısının etkisi amaçlanmıştır. Test baskısında kullanılmak üzere A3 ebadında bir test skalası hazırlanarak, 300g/m² parlak kuşe, 300g/m² mat kuşe, 400 g/m² karton, 80g/m² 1.hamur kağıtlara basılmıştır. Örnekler gerekli donanımlar ve yazılımlar kullanılarak ölçümler yapılmış baskı kalitesi hakkında veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda farklı baskı altı malzemelerinin farklı nokta kazancı, renk evrenleri karşılaştırılmıştır.
KEYWORDS Dijital Baskı, Basılabilirlik, YüzeyYapısı, Baskı Kalitesi
REFERENCES [1] Basım Dünyası Dergisi,49.Sayı (Ocak, 2008)

[2] ROMANO, F.: “Digital Printing” Mastering On-Demondand Variable Data Printing for Profit (2000)

[3] ÖZER, B.: “Yeni Bir İş Modeli Olarak İnternet Tabanlı Dijital Baskı Sistemleri ” Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi İstanbul (2008)

[4] ŞAHİN, C.: “ Dijital Baskı Sistemleri ile Ofset Baskı Sisteminin Teknik ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması ” Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi,Ankara (2005)

[5] Developments in Printing Technology (2006)


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology