Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Ankara - Çankaya District Evciler Neighborhood Landscape Character Analysis
Yekta Köse1*, Şükran Şahin2
1Manisa Celal Bayar University  , Manisa , Turkey
2Ankara University  , Ankara , Turkey
* Corresponding author: yekta.kose@cbu.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 397-401   |    996     25

ABSTRACT Kırsal yerleşimler farklı uygarlıkların kültürel izleri ve çeşitli doğal kaynaklar ile biçimlenerek farklı peyzaj karakterlerine ve özgün kimliklere sahip olmaktadır. Günümüzde kentsel alanlardaki insanların turizm isteği, yeni yerleşim alanları arayışı ve doğal alanlara yönelimi gibi ihtiyaçları karşılaması açısından kırsal yerleşimler giderek artan baskı altındadır. Bunun yanı sıra kentsel alanların hem fiziksel hem ekonomik olarak gelişimi çevresinde bulunan kırsal yerleşimleri değişmeye zorlamaktadır. Kentsel alanlar ve kırsal alanlar elbette gelişim göstermelidir yalnız bu alanların sahip olduğu peyzaj karakteri dikkate alınmadan yapılan gelişim planları ve uygulamaları kültürel ve ekolojik olarak bu yerleşimlere zarar vermektedir. Yerel ölçekte kırsal yerleşim peyzaj karakteristiği çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile bu çalışmada, Ankara - Çankaya ilçesi Evciler Mahallesi’nin sahip olduğu peyzaj karakteri incelenmiştir ve kırsal peyzaj karakterinin değerlendirilmesi için öneriler sunulmuştur. Bu amaçla; yerleşimde incelemeler yapılmış, peyzaj karakter tanımlanması Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığı ile haritalanmıştır ve peyzaj karakterinin korunmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Yerleşimin bulunduğu kırsal alanda peyzaj karakter tipleri, bölge ve alt bölge ölçeğinde veri ayrıntısına sahip peyzaj bileşenlerinin çakıştırılmasıyla belirlenmiştir. Temel çakıştırma katmanları olarak; jeolojik yapı, fizyografya, peyzaj deseni ve arazi örtüsü/arazi kullanımı haritaları kullanılmıştır. Kırsal ve kentsel alanlar için fiziki gelişimi esas oluşturacak tasarım rehberleri dünyada giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kırsal alan ve yerleşimlerin peyzaj karakterine dayandırılmadan hazırlanan tasarım rehberleri, doğal ve kültürel özelliklerin korunmasında ve gelecek nesillere aktarımında temel veriden noksan kalacaktır [1]
KEYWORDS Kırsal peyzaj, kırsal yerleşim, peyzaj karakteri, özgün kimlik, peyzaj planlama
REFERENCES [1] Y. Kose. 2016. Landscape Character Analysis and Evaluation of Rural Settlement: Ankara - Çankaya District Ankara University

[2] Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E., Uzun, O. ve Bilgili, B. C., 2014. National Technical Guide for Landscape Character Analysis and Evaluation in the Region - Sub-Region (Province) Scale. Customer T.C. Ministry of Interior, T.C. Ministry of Environment and Urbanization and T.C. Ministry of Forestry and Water Affairs, T.C. Ankara University, and the TÜBİTAK KAMAG 1007 Program 109G074 PEYZAJ-44 Project Output, 148 Pages, Ankara.

[3] Sarıoğlu, M. (2003). A Research on the Determination of Rural Development Potential in Bala County Seeds, Kömürcü and Evciler Villages. Unpublished doctoral thesis, Ankara University Institute of Science and Technology, Ankara.

[4] Çankaya Municipality. Geological Investigation Report of Remaining Areas of Ring Roads in the South of. The Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanlı, Çavuşlu, Yaylaköy, Akarlar, Yakupabdal and Karataş Çankaya Municipality Archive, Ankara.

[5] Çankaya Municipality. Investigation of Agricultural Production - Based Soil and Water Resources of Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanlı, Çavuşlu, Yaylaköy, Akarlar, Yakupabdal and Karataş Neighborhood (İTU - MAP Tarım Mühendislik Tic.Ltd.Şti.). Çankaya Municipality Archive, Ankara.

[6] Tatlıdil, F. F., Dellal, İ. and Köksal, Ö. (2011). The Analysis of the Socio-Economic Situation of. Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanlı, Çavuşlu, Yaylaköy, Akarlar, Yakupabdal, Karataş and Final Report of. Çankaya Municipality Archive, Ankara.

[7] Anonymous. 2015. TURKSTAT. Web Site: www.tuik.gov.tr/, Accessed on: 18.05.2015.

[8] Anonymous. 2009. Urbanization System 2009 Spatial Planning System and Institutional Structuring. Ankara.

[9] Aran, S. (1938). Evedik Village: A Village Monograph. Ph.D. Thesis, Ankara University, Higher Agricultural Institute, 160, Ankara.

[10] Anonymous 2019. https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx

[11] Aran, S. Basic principles of landscape architecture, Ankara University Faculty of Agriculture, Department of Landscape Architecture, Faculty of Agriculture Publications: 635, Textbook: 198 Ankara, 1975.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology