Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Fraktal Analize Dayalı Bir Yöntem; ‘Doğanın Unutkan Bahçıvanları’ Sincaplar İçin Barınak Tasarımı
Cansu Erdoğan1, Arzu Özen Yavuz2*
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: arzuozen@gazi.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 75-80   |    989     34

ABSTRACT Tarih boyunca, mimarlık ve geometri ilişkisinde sayılar, oranlar ve biçimsel etkileşimlerle ilgili araştırmalar yoğun olarak yapılmıştır. Gerek klasik mimari de, gerekse modern mimaride, inşa edilecek yapıların oranları için arayışlar devam etmiştir. Aslında ulaşılmak istenen oran ve orantıdır. Bu arayış sürecince karşılaşılan fraktal geometride, bir cismi oluşturan parçalar ya da bileşenler cismin tamamına benzemektedir ve düzensiz ayrıntılar, desenler daha da küçülen ölçeklerde kendini tekrarlamaktadır. Doğadaki oluşumlara bakılarak; kar taneleri, ağaçlar, geniş alanlara yayılı nehirler, sinir ağları,
akciğerlerimizdeki bronş ve bronşçuklar gibi birçok fraktal yapı sergileyen örnek verilebilir. Sincapların nesli, dünya çapında tehlikede olmasa da Türkiye’de kürkleri için avlanmalarından dolayı bu canlılara daha dikkatli yaklaşılmalıdır. Bu çalışma kapsamında, insanın çok yakınında yaşayan canlılar olan sincapların özellikle insana yaklaştığı noktalarda bir önlem ve koruma alanının gerekliliği savunulmakta; canlıyı bir yerden başka bir yere taşımadan doğal ortamında kontrollü bir barınma alanı önerisi amaçlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda; barınak tasarımı sürecinde, öncelikle kavramsal bir analiz yürütülerek kullanıcı canlının ihtiyaçları için anahtar kavramlar belirlenmiştir. Bu anahtar kavramları karşılayabilecek canlı için de aynı inceleme gerçekleştirilerek kavramsal bir yol haritası çizilmiştir. Süreci tanımlamada doğadaki karmaşıklığın geometrisini tanımlamak için yetkin olan fraktal analiz yöntemi kullanılmasına karar verilmiştir. Böylelikle doğada var olan bir fraktal düzen farklı bir canlı için yeni bir yaşam alanı tasarımı geliştirilmesine imkan sağlamıştır.
KEYWORDS fraktal tasarım, fraktal kurgu, barınak, sincap, kelebek kanatları
REFERENCES [1] Akgöl, B. (2007). Karın Organlarının Arterial Vaskülarizasyonu Üzerine Makro-Anatomik İncelemeler. Elazığ.

[2] Ali, B. (2015). Mimarlıkta Tasarlama Yöntemleri Ve Fraktal Tasarımlar Üzerine Bir İnceleme. Yüksek lisans Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.

[3] Alkan, B. (1965). , Türkiye’nin Ağaç Ve Tarla Sincapları (MammaliaSciurldae ) Üzerinde Bazı İncelemeler (Bilinen türler; vasıfları, biyolojileri, besinleri ve bulunduğu yerler). DergiPark, 5 (4), 151-162.

[4] Astrid Wonisch, Margit Delefant, Marlene Rau. (2014). 2019 tarihinde Biyomimetik: bir ahtapot gibi yapışkan ve bir nilüfer yaprağı gibipürüzsüz?:https://www.scienceinschool.org/tr/2011/issue18/biomi metics adresinden alındı

[5] Atilla Arslan, Elif Gülbahçe Mutlu, Emine Arslan. (2016). Bozkır Ağaç Sicabının (Sciurus Amomalus) Diğer Sciurus Türleri Arasındaki Filo Genetik Akrabalığın Belirlenmesi. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır (s. 1411-1419). Konya: Selçuk Üniversitesi.

[6] Değirmenci, F. B. (2009). Fraktal Geometri Ve Üretken Sistemlerle Mimari Tasarım. Yüksek lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.

[7] Eroğlu, O. (2015). 2019 tarihinde Kelebeklerdeki 30 Milyon Yıllık Işık Teknolojisi: https://yaratilis.com/index.php/kelebeklerdeki-isik/ adresinden alındı

[8] Erzan, A. (1998). Doğadaki Fraktallar. Bilim ve Teknik Dergisi, 365 (23), 34-39.

[9] Evren ve Bilim. (2017). 2019 tarihinde Kelebek Kanatlarındaki Şaşırtıcı Özellikler: https://evrenvebilim.com/kelebek-kanatlarindakiestetik-fonksiyonellik/ adresinden alındı

[10] Gözübüyük, G. (2007). Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.

[11] Kanatlar, Z. (2012). Fraktal Boyuta Dayalı Mimari Bir Analiz: Sedad Hakkı ve Konut Mimarisi . Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi.

[12] Mitchell, G. (Yöneten). (2016). 72 Sevimli Hayvan Belgeseli 1.S: 8.B Uzun Kuyruklular [Sinema Filmi].

[13] Özkan Evcin, Erol Akkuzu, Ömer Küçük. (2012). Anadolu Ağaç Sincabının (Sciurus anomalus (Güldenstaedbakımt, 1785))Ekolojisi: Kastamonu-araç Merkez Orman İşletme Şefliği Örneği. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.

[14] Uzel, S. (2018). 2019 tarihinde Kelebeğin Kanat Pullarının Renk ve Yapısının İlişkili Olduğu Anlaşıldı: https://bilimfili.com/kelebeginkanat-pullarinin-renk-ve-yapisinin-iliskili-oldugu-anlasildi/ adresinden alındı


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology