Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Geleneksel Mimari Dilin Çözümlenmesinde Kullanılan Üretken Bir Metot Önerisi: Bursa Hanlar Bölgesi
Feyza Halı1*, Arzu Özen Yavuz2
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: feyzahali@hotmail.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 81-87   |    1090     51

ABSTRACT Bursa ve çevresi, eski zamanlardan bu yana medeniyet ve kültür merkezi olmaya devam etmektedir. Kentin en önemli tarihi merkezini Hanlar Bölgesi oluşturmaktadır. Bu bölgedeki han yapıları mimari özellikleri açısından Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda çalışma kapsamında geleneksel hanların tipolojik analizleri ve mimari dilin çözümlenmesinde kullanılan üretken bir metot olan biçim gramerine yer verilmiştir. Biçim grameri ile analiz süresince hanlar fonksiyon olarak bileşenlerine ayrılmış ve planları oluşturan elemanlar saptanmıştır. Oluşum süreci şemalarla desteklenerek
kurgudaki ortak gramerin günümüz mimarlığına sunulması ve özellikle sürekli gelişen bir yapı grubu olan alışveriş merkezlerinin tasarlanmasında bir referans olması amaçlanmıştır.  
KEYWORDS Bursa, han, tipoloji, biçim grameri, mimari dil
REFERENCES [1] Saban, D., Farkas Molnár ve Semih Rüstem’in Erken Dönem Konutları-Bauhaus ve KURI İlkeleri Doğrultusunda Bir İnceleme, 2017.

[2] Karakoyun, M., Bodrum Geleneksel Ve Güncel Konut Mimarisinin Biçim Grameri Yöntemi İle Araştırılması, 2010.

[3] Aksoy, M., Varolan Tasarım Dilleri ve Yeni Tasarım Dilleri Bağlamında Biçim Gramerleri Analizi”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2001.

[4] Güzelci, O.Z., Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Bir Biçim Grameri Çalışması, 2012.

[5] Gürhan, P., Bursa Hanlar Bölgesinde Yer Alan Hanlar Üzerine Bir İnceleme.

[6] http://www.promim.com/tr/projeler/master-plan/bursa-hanlar-bolgesikentsel-sagliklastirma-projesi

[7] TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Bursa Merkez ReyhanKayhan Hanlar Bölgesi Raporu.

[8] Atalan, Ö., Arel, H.Ş., 15. Ve 16. Yüzyıllara Ait Osmanlı Han Yapılarının Mekânsal Analizi, 2016.

[9] http://bursaulucami.blogspot.com

[10] http://www.btch.org.tr

[11] https://gezipgordum.com

[12] http://rihtimdergi.com

[13] https://www.bursa.bel.tr

[14] https://turburada.com.tr

[15] http://alanbaskanligi.bursa.bel.tr


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology