Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

BİYOMİMİKRİ YÖNTEMİYLE TASARLANMIŞ BİR YAŞAM ALANI: SALYANGOZ BARINAĞI
Selcen Nurcan Keskin1*, Arzu Özen Yavuz2
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: selcenkeskinarsiv@gmail.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 88-93   |    1032     33

ABSTRACT Doğa, milyonlarca yıl evrimleşme süreci yaşayarak yüzleştiği tüm sorunları çözebilmenin yollarını geliştirmiştir. Bu yollarinsanoğlunun yüzleştiği birçok soruna (sürdürülemeyen enerji tüketimi, geri dönüştürülemeyen malzeme-ürün ve buna bağlıolarak çevresel sorunların gelişmesi, vb.) çözüm sağlayabilmektedir. Biyomimikri bu sebeple tasarım aşamasında önemli biryaklaşım olarak kullanılmakta ve doğanın yarattığı bu mekanizmaların incelenerek tasarıma aktarılmasını mümkün kılmaktadır.Biyomimikri, yeni tasarım çözümleri üretmek için biyolojik organizmalarda bulunan sıra dışı uyarlamaları örnek almaktır.Yalnızca organizmaların şekillerini değil, nasıl büyüdükleri, tepki verdikleri, nasıl üredikleri gibi davranışsal farklılıklarını daanlamaya dayanır. Bu şekilde kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılacağının yolunu gösterir. Bu çalışmada biyomimikritasarım süreçleri ve prensiplerine sadık kalınarak, doğadan ilham alınarak farklı bir canlı için bir yaşam alanı tasarlanmasıamaçlanmıştır.  
KEYWORDS Biyomimikri, Mimari Tasarım, Barınak, Simbiyotik Yaşam
REFERENCES Ali El-Zeiny, R.M., 2012. Biomimicry as a Problem Solving Methodology in Interior Architecture. ASEAN Conference on Environment-Behavior Studies. Procedia Social and Behavioral Science 50, 502-512. Bangkok Tayland.

Angne., S.M., 2012. Proceedings of the Second Annual Biomimicry in Higher Education Webinar, 1- 17. A Project of the Biomimicry 3.8 Institute. Missoula. ABD.

Benyus, M. J., 1998. Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. New York: Perennial. ABD.

Baumeister, D., 2013. Biomimicry Resource Handbook. A Seed Bank of Best Practices. Missoula, Montana. ABD.

Farrelly, L., 2011. Mimarlığın Temelleri. Akademik Temeller Dizisi: 01.

Genius of Biome. 2011-2013. A Colaborative Work of Biomimicry Biologists and HOK Designers.

Biomimicry Group, Inc. and HOK Group, Inc. Missoula, ABD.

Gruber, P., 2011. Biomimetics in Architecture. Architecture of Life and Buildings. Spirnger Verlag. Almanya


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology