Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

BİO-ENTEGRE KONSEPT GELİŞTİRME MODELİ İLE TASARLANAN YAŞAM ALANI Saka Kuşları İçin Barınak Tasarımı
Melis Arslan1*, Arzu Özen Yavuz2
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: mmrmelisarslan@gmail.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 94-97   |    1032     28

ABSTRACT Biyomimikri, sadece elde edilen somut ürünün ya da çözümün değil, kullanılan sistemi ve işlemsel tasarım
aşamalarınıntamamını da içeren üretken bir sistemdir. Bu çalışma özelinde Bio-entegre konsept geliştirme süreç modeli
olarak doğadayaşamını sürdüren bir hayvan için yeni bir yaşam alanı tasarlanması amaçlanmıştır. İlk olarak tasarım alanı
belirlenmiştir.Tasarım alanımı nesli tükenmekte olan ‘saka kuşları’ için biyomimikri yöntemi ile bir barınak tasarlanması
hedeflenmiştir.Yapılan çalışma ile, biyomimikri ile tasarlanan ürünün doğada var olan bir biçimi ya da oluşumu
kopyalanmanın ötesinde, tasarım ilişkileri kurarak doğadan öğrenmenin ve bunu tasarıma nasıl aktarıldığının değerlendirilmesi yapılmıştır  
KEYWORDS Mimarlıkta Biyomimikri, Bio-entegre konsept tasarım süreci, doğayı taklit etme, barınak.
REFERENCES Biomimicry Institute – Biomimicry: A Tool For Innovation, Carl HASTRICH

DAVİES, M., (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: What are the differences and do they matter? Higher education, 62(3): ss.279-301.

Masso, J, Gaudi, The Man and His Work, Little, Brown and Company, 1999
Portoghesi, P., Nature and Architecture, Skira Editore, Milan, 2000

Veteriner Hekim H.Emre YÜRÜK. Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları kitabı.

Volstad, N.L., Boks, C., 2012. On the Use of Biomimicry as a Useful Tool for the Industrial Designer. Sustainable Development, Dec.20, 189-199.

ZARİ, M.P., (2007). Biomimetic Approaches to Architectural Design for Increased Sustainability. School of Architecture, University of Victoria, ss.2-4.

http://www.gaudiclub.com/esp/e_partici/mariana /0Spain-Barcelone-Gaudiston.jpg (en son erişim tarihi, Ocak2019) [2].

http://www.bitkicenter.com/bebek-gozu-kukla-gozu-bitkisi/ (en son erişimtarihi, Ocak2019)


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology