Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (8) (2019)
ISAS WINTER-2019 (SHS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Türkiye’de Boşanma Oranları ile İşsizlik Oranları Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin Analizi
Pınar Koç1*
1Gümüshane University, Gümüşhane, Turkey
* Corresponding author: pinartorun@gumushane.edu.tr
Published Date: 2019-12-23   |   Page (s): 60-64   |    714     11
https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.010

ABSTRACT 2014-2017 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı İBBS düzey 2 kapsamında yer alan 26 bölgede mesleki eğitim kurslarının istihdam oranları üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada GMM tahmincisine dayalı dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken bölgesel istihdam oranları iken, bağımsız değişken mesleki eğitim kurslarına katılan kişi sayısıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre bir önceki dönemin istihdam oranı cari dönem istihdam oranını pozitif etkiler.  Önceki dönem istihdam oranında meydana gelen bir birimlik artış, cari dönem istihdam oranını 1.003 birim artırmaktadır. Mesleki eğitim kurslarına katılan kişi sayısı ile istihdam oranları arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı pozitiftir, ancak; istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bağlamda mesleki eğitim kurslarının istihdam oranlarını artırmada başarılı olmadığı söylenebilir.
KEYWORDS Dinamik Panel Veri Analizi, İstihdam Oranları, Mesleki Eğitim Kursları
REFERENCES [1] Internatinal Labor Organization (ILO), World Employment Social Outlook Trends, Geneva, 2019.
[2] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri, Ankara, Ekim 2018.
[3] TÜİK Veri Tabanı. [Online]. Erişim: http://www.tuik.gov .tr/PreTablo.do?alt_id=1007.
[4] İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) “ İşgücü piyasası araştırması Türkiye raporu”, Ankara, 2018.
[5] Ö. Küpeli, “Pasif işgücü politikaları uygulanan kişilerin aktif işgücü politikaları yolu ile istihdama yönlendirilmesi:seçilmiş ülke örnekleri”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara, 2014.
[6] F. Kocabaş ve V. Canbey Özgüler, “Pasif işgücü piyasası politikaları:işsizlik ödeneği ve işsizlik yardımı uygulamaları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:28, s.266-283, 2019.
[7] IŞKUR website.[Online]. Erişim: https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/
[8] Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), “İşsizlik sigortası fonu bülteni”, Ankara, Eylül 2019.
[9] IŞKUR website.[Online]. Erişim:https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/ucret-garanti-fonu/
[10] IŞKUR website.[Online]. Erişim: https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/yarim-calismaodenegi/
[11] IŞKUR website.[Online]. Erişim: https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/is-kaybi-tazminati/
[12] Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), “9. Genel Kurul Çalışma Raporu”, Ankara, 2019.
[13] M. M. Kasapoğlu ve S. Murat, “Aktif İstihdam Politikaları ve Türkiye’de İŞKU tarafından Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarına Güncel Bir Bakış”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:25, 2018.
[14] IŞKUR website.[Online]. Erişim: https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/kurs-ve-programlar/girisimcilik-egitim-programlari/
[15] IŞKUR website.[Online]. Erişim: https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/kurs-ve-programlar/isbasi-egitim-programlari/
[16] IŞKUR website.[Online]. Erişim: https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/kurs-ve-programlar/toplum-yararina-programlar-typ/
[17] IŞKUR website.[Online]. Erişim: https://www.iskur. gov.tr/is-arayan/kurs-ve-programlar /mesleki -egitim-kurslari/
[18] R. Blundell, ve S. Bond, “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, 87,pp. 115-143, 1998.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology