Open Access
Mesleki Eğitim Kursları İstihdam Oranlarını Etkiler mi?
Pınar Koç1*
1Gümüshane University, Gümüşhane, Turkey
* Corresponding author: pinartorun@gumushane.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 65-68 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.011

Published Date: 23 December 2019    | 1200     12

Abstract

 Aktif istihdam politikaları kapsamında İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından mesleki eğitim kursları verilmekte, istihdam oranlarının artırılması ve işgücü piyasalarının personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.  Bu bağlamda bu çalışmada İBBS düzey 2 kapsamında yer alan 26 bölgede mesleki eğitim kurslarının istihdam oranları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışma 2014-2017 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada GMM tahmincisine dayalı dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken bölgesel istihdam oranları iken, bağımsız değişken mesleki eğitim kurslarına katılan kişi sayısıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre bir önceki dönemin istihdam oranı cari dönem istihdam oranını pozitif etkiler.  Önceki dönem istihdam oranında meydana gelen bir birimlik artış, cari dönem istihdam oranını 1.003 birim artırmaktadır. Mesleki eğitim kurlarına katılan kişi sayısı ile istihdam oranları arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı pozitiftir, ancak; istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bağlamda mesleki eğitim kurslarının istihdam oranlarını artırmada başarılı olmadığı söylenebilir.

Keywords - Aktif İstihdam Politikları, GMM tahmincisi, İstihdam Oranı, Mesleki Eğitim Kursları, Panel Data

References

[1] OECD, Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD countries, OECD, Sweden, 2008.
[2] Wilcox, W.B., The Great Recession’s silver lining. In: Wilcox, W. B. (Ed.), The State of Our Unions: Marriage in America 2009. The National Marriage Project, Charlottesville, pp. 15–22
[3 A.J., Cherlin, Married with bankruptcy. The New York Times 28 (May), 2009.
[4] B., Stevenson, B., J., Wolfers, Marriage and divorce: changes and their driving forces. Journal of Economic Perspectives 21, 27–52. 2007.
[5] P. R. Amato ve B. Beattie, “Does the unemployment rate affect the divorce rates? an analysis of state data 1960-2005”, Social Science Research, 40, 705-715, 2011.
[6] P. N. Cohen, “Recession and divorce in the United States 2008-2011”, Population Research and Policy Review, 33(5), 615-628, 2014.
[7] F., Topbaş, ve S., Kurt, S. “İşsizlik ve boşanma ilişkisi: 1970-2005 VAR analizi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, s:7, 30-43, 2007.
[8] T., Koç, “Determining the factors affecting divorce rates in Turkey with beta regression model”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı: 16, 1111-1117, 2019.
[9] S., Bayrak, S., “Türkiye’de işsizlik ve boşanma ilişkisi: 1987-2017 dönemi için nedensellik ilişkisi”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 39-54, 2019.
[10] Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, Volume 29, Issue 5, 2011-2015.
[11] P.C.B., Phillips, ve B.E., Hansen, “Statistical Inference in Instrumental Variable Regression With I (1) Processes", Review of Economic Studies, 57:99-125, 1990.
[12] Saikkonen, P., “Asymptotically efficient estimation of cointegration regressions”, Econometric Theory, 7:1-21, 1991.
[13] Stock, J. H. and Watson, M. W., “A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems” Econometrica ,61: 783-820, 1993.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE