Open Access
The Determination of Credit Use Status of Agricultural Holdings in The Central District Country of Tokat
Hilmi Erdal1*, Gülistan Erdal2
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: hilmi.erdal@gop.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 75-79 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.013

Published Date: 23 December 2019    | 1131     10

Abstract

In this study, credit usage status of agricultural holdings were investigated. The target group of the study is agricultural holdings operating in central countries of Tokat province. Face-to-face surveys were conducted with 86 agricultural holdings in 6 countries. According to the findings of the surveys, 48% of holdings obtained loans from agricultural banks, 32% from credit cooperatives, 18.4% from private banks and 1.6% from sales cooperatives. When the repayment of the loan debt of the holdings is examined, it is found that 59,30% of them pay their debts and 40,77% do not repay their debts. When the debt payment amount of those who do not pay the loan is examined, it is found that 60% of them cannot pay less than a quarter and 25.71% of them cannot pay half. As a result, the fact that holdings are mostly small family holdings brings them to financial difficulties. Due to the problems related to the use of credit (such as finding collaterals, short term maturities, high interest rates and low limits), producers try to get support from unorganized places.

Keywords - Agricultural holding, Credit, Finance, Use of agricultural credit, Tokat Province

References

[1] Adıgüzel, Ö. 2006. Tokat İli Turhal İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Kredi Kullanım Durumları, Üreticiler Üzerine Etkileri, Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. (Yüksek Lisans Tezi). http://www.belgeler.com/blg/oet (Erişim tarihi: 2019).
[2] Anonim,2019a; Tarım ve Orman bakanlığı bütçe sunumu
[3] ÇKS,2019: Tarım ve Orman bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr) Erişim Tarihi:21-12-2018)
[4] Erdaş H., (2012) Türkiye’ Tarımın Finansmanında Banka Kredilerinin Rolü: Edirne Bölgesi Örneği, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı (Doktora Tezi),Tekirdağ.
[5] Özçelik, A., Güneş, E. ve Artukoğlu, M., “Türkiye’de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım Ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları” Erişim tarihi: 2019. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/157297d1a1ff043_ ek.pdf?tipi=14&sube=
[6] Özüdoğru H., Taşkıran R., Türkiye’de Tarımsal Kredi Uygulamaları , Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2010-1,150-163
[7] Taşkıran ve Özüdoğru, 2010. Tarım İşletmelerinde Kredi Taleplerinin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi “Kırşehir İli Merkez İlçesi Tarım İşletmeleri Araştırması” yayın no: 121 ISBN 975-407-156

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE