Open Access
Analysis of Premium System Applied in Turkey and Evaluation from The Producer Aspect (Sample of Osmaniye/Kadirli)
Gülistan Erdal1*, Hilmi Erdal2, Tuçe Ünlü3
1Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
3Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: gulistan.erdal@gop.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 93-96 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.016

Published Date: 23 December 2019    | 1174     7

Abstract

This study was carried out to determine the status of Turkey's agricultural support, premium system and the effect of premium payment on the producer. Firstly, in this study was examined the effect of premium system application on cotton, sunflower, soy and corn products in the scope of agricultural supports in 1987-2010 period. Granger causality test was used to determine the relationship among production area, product prices and premium payment given in different years for these agricultural products. Secondly, the surveys were conducted face to face with 202 centers of different age, education, and production area and product design from 8 villages in Osmaniye Kadirli district. According to Granger causality test results can be said that, the premium payments for supporting sunflower, soybean, corn and cotton have a significant effect on market prices of sunflower, soybean, corn and cotton in Turkey. According to the results of the survey data, it was seen that the producers' outlook on agricultural supports was generally negative. It is important that the problem of ownership of lands and the sharing of inheritance is an important issue to be solved in order to benefit from agricultural supports.

Keywords - Agricultural supports, Granger causality, Premium Support, Producer, Kadirli District

References

[1] Erdal,G. Erdal, H. 2008. Türkiye’de Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi cilt 25, sayı 1, sayfa 41.
[2] Arısoy ve Gül, 2011. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarım Sektörüne Yapılan Direkt Ödemelerin Karşılaştırılması, Tekirdağ.
[3] Semerci A. 2012, Türkiye’de Yağlı Tohumlar Üretiminde Uygulanan Destekleme Politikalarının Ayçiçeği Ekim Alanları ve Üretici Refahı Üzerine Etkisi1, Selçuk ve Gıda Bilimler Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa 55-62.
[4] Özüdoğru T. Ve Miran B.2015, Türkiye’de Farklı Destekleme Politikalarının Pamuk Arzı Üzerine Etkileri, Cilt 1,Sayı 2, Sayfa,9-19.
[5] Songur M. 2015, Farklı Ülkelerdeki Tarımsal Destekleme Politikalarının Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa 55-74.
[6] Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü.2018
[7] TUGEM, 2011. Tarımsal Destekler, 2011 Yılı Tarımsal Desteklemeler, Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü, www.tugem.gov.tr
[8] Granger, C. W. J., 1981. “Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification. Journal of Econometrics, 16(1), 121-130.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE