Open Access
Görme Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Deneyimlerini Kolaylaştırıcı Teknolojilerin İncelenmesi
Fatih Ercan1*
1 Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
* Corresponding author: fatih.ercan@beun.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 130-134 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.022

Published Date: 23 December 2019    | 1161     17

Abstract

Turizm, dünya genelinde en hızlı gelişen ve büyüyen endüstrilerden biri olarak dikkat çekmektedir. Teknolojide yaşanan gelişmeler insanların seyahatlerini kolaylaştırmakta, turizme daha fazla kişinin katılımını sağlamaktadır. Bununla birlikte, engelli bireylerin turizm faaliyetlerine erişilebilirliklerinin önemi son yıllarda daha iyi anlaşılmaktadır. Erişilebilir turizm, engelli bireylerin diğer kişiler gibi turizm faaliyetlerine katılmalarını ve erişilebilir olanaklardan faydalanmalarını ifade etmektedir. Teknoloji bu kapsamda, engelli bireyler için turizm hizmetlerine erişilebilirliği artıran önemli bir yardımcı araç konumundadır. Bu bakımdan turizm endüstrisinde erişilebilir teknolojilerin kullanımının artması, erişilebilir turizmin gelişimi ve daha fazla engelli bireyin turizme katılımı açısından önem taşımaktadır. Sosyal yaşantılarında çeşitli zorluklarla karşılaşan çok sayıdaki görme engelli birey için geliştirilen teknolojik araçlar ve uygulamalar, onların bağımsız şekilde seyahat edebilmelerine, müzeleri ziyaret edebilmelerine, bilgiye erişebilmelerine olanak sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, engelli bireylerin turizm deneyimlerini kolaylaştırıcı erişilebilir teknolojiler ve bunların turizm endüstrisinde kullanım alanlarının detaylı bir şekilde incelenmesidir. Belgesel kaynak tarama tekniği ile elde edilen ikincil veriler araştırma amacı doğrultusunda derlenerek betimsel bir araştırma yürütülmüştür. Destinasyonlar, müze ve otel işletmelerinde görme engelli bireylerin kullanımı için geliştirilen sesli rehberler, kapalı alan navigasyon sistemleri, akıllı baston gibi çeşitli teknolojik araç ve uygulamalar önemli erişilebilir teknolojiler olarak dikkat çekmektedir.

Keywords - Disability, Accessibility, Technology, Visually-Impaired People, Tourism

References

[1] A. E. Korial and M. N. Abdullah, “Indoor Navigation for Visually Impaired / Blind People Using Smart Cane and Mobile Phone: Experimental Work”, Journal of Information Engineering and Applications, vol. 6, no. 5, pp. 31-40, 2016.
[2] A. Meliones and D. Sampson, “Blind MuseumTourer: A System for Self-Guided Tours in Museums and Blind Indoor Navigation”, Technologies, vol. 6, no. 4, pp. 1-31, 2018.
[3] Biyomediks (2019) Kapalı Alan Mobil Navigasyon Sistemleri. [Online]. Available: https://www.biyomediks.com/navigasyon.
[4] C. Tsirmpas, A. Rompas, O. Fokou and D. Koutsouris, “An indoor navigation system for visually impaired and elderly people based on Radio Frequency Identification (RFID)”, Information Sciences, vol. 320, pp. 288-305, 2015.
[5] E. Nursanty, Anwar, L. Mohamadi, “Accessible Tourism the Tourism without Barriers in Architecture and Tourism Design”, in Proc. International Conference’13, 2013, p. 1-10.
[6] E. Ünal ve H. Yüce, “Görme Engelli Bireyler İçin Mobil Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi”, Marmara Fen Bilimleri Dergisi, no. 3, pp. 102-110, 2017.
[7] Engelliler Hakkında Kanun (2005, 1 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 25868). Erişim: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf.
[8] Europen Network For Accessşble Tourism (ENAT) (2011) Let’s Make Europe a Tourism Destination for All!. [Online]. Available: https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.forums.1201.
[9] Europen Network For Accessşble Tourism (ENAT) (2011) What is "Accessible Tourism"?. [Online]. Available: https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.faq.744.
[10] F. Pühretmair and D. Buhalis, Accessible Tourism Introduction to the Special Thematic Session, K. Miesenberger, W. Zagler and A. Karshmer Ed. Berlin, Germany: Springer, 2008.
[11] M. Öztürk, Türkiye’de Engelli Gerçeği, İstanbul, Türkiye: MUSİAD Cep Kitapları, 2011.
[12] H. Şahin ve S. Erkal (2012) Ortopedik ve Görme Engelli Bireyler İçin Konaklama Tesislerinde Yapılması Gereken Düzenlemeler. [Online]. Available: http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/?page=makaleler.
[13] K. Duarte, J. Cecilio, J. S. Silva and P. Furtado, “Information and Assisted Navigation System for Blind People”, in Proc. 8th International Conference on Sensing Technology’14, 2014, p. 470-473.
[14] Linderova and P. Scholz, “Accessible Tourism Services on an Example of Accommodation Facilities in Prague”, in Proc. IBIMA’16, 2016, p. 1004-1012.
[15] N. A. Giudice and G. E. Legge, Blind Navigation and the Role of Technology, H. M. Mokhtari and B. Abdulrazak Ed. John Wiley and Sons, 2008.
[16] O. Diker ve A. Çetinkaya, “Erişilebilir Turizm Açısından Safranbolu Turizm Destinasyonunun Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 2, pp. 111-125, 2016.
[17] Ö. K. Tüfekçi ve G. Öndül, “Engelli Turizmi ve Engelli Turizm Pazarı İçin Öneriler: Antalya İli Örneği”, Journal of Current Researchers on Health Sector, vol. 6, no. 1, pp. 73-88, 2016.
[18] Pazarlamasyon (2018) Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştıracak 6 Parlak Girişim. [Online]. Available: https://pazarlamasyon.com/engelli-bireylerin-hayatini-kolaylastiracak-6-parlak-girisim/.
[19] S. Darcy and D. Buhalis, From Disabled Tourists to Accessible Tourism, S. Darcy and D. Buhalis Ed. Bristol, U. K.: Channel View Publications, 2011.
[20] S. Darcy and T. J. Dickson, “A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences”, Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 16, no. 1, pp. 32-44, 2009.
[21] S. Darcy, B. Cameron, L. Dwyer, T. Taylor, E. Wong and A. Thomson, “Visitor Accessibility in Urban Centres”, Sustainable Tourism Technical Report, 58, 2008.
[22] S. Mesquita and M. J. Carneiro, “Accessibility of European museums to visitors with visual impairments”, Disability & Society, vol. 31, no. 3, pp. 373-388, 2016.
[23] Travel Daily (2017) UNWTO Creates New Standards for Accessible Tourism. [Online]. Available: https://www.traveldailymedia.com/unwto-creates-new-standards-for-accessible-tourism/.
[24] Turizmgüncel.com (2011) Dünyada Bir İlk! Turist Navigasyon Sistemi Türkiye’de Başladı. [Online]. Available: https://turizmguncel.com/haber/dunyada-bir-ilk!-turist-navigasyon-sistemi-turkiye'de-basladi-h8556.html.
[25] U. Akdu ve S. Akdu, “Engelli Turizmi: Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 9, no. 23, pp. 99-123, 2018.
[26] V. Eichhorn and D. Buhalis, Accessibility - A Key Objective for the Tourism Industry, D. Buhalis and S. Darcy Ed. Bristol, U. K.: Channel View Publications, 2011.
[27] World Health Organizaton (WHO) (2019) Disabilities. [Online]. Available: https://www.who.int/topics/disabilities/en/.
[28] World Health Organizaton (WHO) (2019) World Report on Disability. [Online]. Available: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/.
[29] World Tourism Organization (UNWTO) (2013) Recommendations on Accessible Tourism. [Online]. Available: https://www.accessibletourism.org/resources/accesibilityen_2013_unwto.pd
[30] World Tourism Organization (UNWTO), “AccessibleTourism in Europe”, İn Proc. 1st UNWTO Conference on Accessible Tourism in Europe’14, 2016, p. 1-32.
[31] World Tourism Organization (UNWTO), “International Tourism Continues to outpace the global economy”, International Tourism Highlights Report, 2, 2019.
[32] Y. Arslan, H. M. Şahin, U. Gülnar ve M. Şahbudak, “Görme Engellilerin Toplumsal Hayatta Yaşadığı Zorluklar (Batman Merkez Örneği)”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 1-14, 2014.
[33] Y. Topsakal, “Akıllı Turizm Kapsamında Engelli Dostu Mobil Hizmetler: Türkiye Turizm İçin Öneriler”, Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol. 1, no. 1, pp. 1-13, 2018.
[34] Z. Akıncı ve N. Sönmez, “Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 26, no. 1, pp. 97-113, 2015.
[35] Z. Yıldız, S. Yıldız ve E. Karaçayır, “Dünyada ve Türkiye’de Engelli Turizmi Pazarının Değerlendirilmesi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 5, no. 2, pp. 61-80, 2017.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE