Open Access
Hazır Giyim Sektöründe Marka Değeri Boyutlarının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
Ebru Onurlubaş1, Derya Öztürk2*
1Trakya University, Edirne, Turkey
2Ordu University, Ordu, Turkey
* Corresponding author: deroz5560@hotmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 167-170 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.026

Published Date: 23 December 2019    | 1075     10

Abstract

 Araştırmada, tüketicilerin hazır giyim satın alırken dikkat ettikleri özellikler, alış veriş yaptıkları yer tercihleri, alışveriş yaparken kişileri nelerin etkilediğini ortaya koymak, marka değeri boyutlarının hazır giyim satın alma niyeti üzerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, 2 coğrafi bölgedeki 2 büyük şehirde (İstanbul ve İzmir) tüketicilere 851 anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler, Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi, Normallik testi, Faktör Analizi, Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, marka farkındalığı, marka çağrışımı, algılanan kalite ve marka sadakatının satın alma niyetini etkilediği belirlenmiştir. Satın alma niyetini etkileyen en önemli faktör algılanan kalite olarak tespit edilmiştir. Ayrıca marka değeri boyutlarından algılanan kalite ve satın alma niyeti arasındaki ilişki en yüksek bulunurken, marka farkındalığı arasındaki ilişki en düşük bulunmuştur.

Keywords - Tüketici, hazır giyim, satın alma niyeti

References

[1] Aaker, David A., Managing Brand Equity, The Free Press, New York, 299p.,1991
[2] Arıkan, R., Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. 6.baskı, 2007, Ankara.
[3] Ceylan, D.,Tüketicilerin Hazır Giyim Ürünlerini Satın Almada Mağaza Düzeni Ve Ürünlerin Yerleşiminden Etkilenme Durumları, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Anabilim Dalı, Ankara, s. 12, (Yüksek Lisans Tezi), 2015.
[4] Çivitci, Şule, “ B.D.T. Sistemi Kullanılan Hazır Giyim İşletmelerinde Otomatik Manuel Pastal Planında Kumaş Kullanım Oranları”, Bilgi Teknolojileri Kongresi-II, Denizli, 01-04 Mayıs 2003.
[5] İTKİB, İTKİB genel sekreterliği, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ihracat performans değerlendirmesi, hazırgiyim ve konfeksiyon Arge şubesi,2017.
[6] Laajami A., and J.E., Briz, Analisis del consuma de la carne de ovino en Espana.1992
[7] Tauber, Edward M. (1972) “Why Do People Shop?”, Journal of Marketing, 36, s.46-49.
[8] Taylor Susan Lee, Robert M. Cosenza, “Profiling Later Aged Female Teens: Mall Shopping Behavior and Clothing Choice”, Journal of Consumer Marketing, Volume 19 Number 5, ss.393-408,2002.
[9] TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ 2017, Erişim Tarihi: 15.02.2018
[10] Şengül, S., Emeksiz, F., Yurdakul, O., DİE Araştırma SempozyumuBildirileri, 1998, Ankara.
[11] WEEKES, Tanya, “Spending on Clothing and Attitudes to Debt in the UK”, Journal of Fashion Marketing and Management, 2004. Volume 8 Number 1, ss. 113-122.
[12] Yeşildal, G.,Hazır Giyim Ürünlerinin Sosyal Medya Üzerinden Satın Alınmasında Tüketici Algısının Rolü (Instagram Örneği), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.
[13] Yılmaz, A., Hazır Giyim Sanayiinde Üretim Esnekliği Sağlamak Amacıyla Üretim Süreçlerinin Simülasyon Yöntemi İle Yeniden Düzenlenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2013, s.1, (Doktora Tezi).
[14] https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/turkiye-tekstil-hazir-giyim-ve-deri-urunleri-sektorleri-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-taslagi-2013-2017/574)
[15] https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-).”
[16] https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Hazır%20Giyim%20Sektörü_2018.pdf

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE