Open Access
Entropi ve EDAS Yöntemleri İle Personel Seçimi: Hipotetik Çalışma
Hasan Tağraf1, Umur Ölmez2*
1Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
* Corresponding author: olmezumur@icloud.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 175-177 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.030

Published Date: 23 December 2019    | 1074     9

Abstract

İşletmeler, istihdam sağlamak istedikleri alanlara mevcut görev için nicel ve nitel şartlarını sağlayan en uygun personel ile çalışmak isterler. İstihdam sağlanmak istenilen pozisyon için en uygun personelin seçimi, işletmelerin iş akış süreçleri ve işletme verimliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Belirlenen görev ve pozisyon için yapılan başvuruların sayısının ve başvuru yapanların değerlendirilmesinde birden fazla kriterin dikkate alınmasından dolayı, personel seçimi problemini bir Çok Kriterli Karar Verme Problemi (ÇKKV) haline getirmektedir. Bu çalışmada bir personel seçim problemi, ÇKKV yöntemleri olan Entropi ve EDAS yöntemleri ile çözülmüştür. Entropi yöntemi, karar matrisinden hareket ederek kriterlere ait ağırlıkların bulunmasında kullanılmıştır. EDAS yöntemi ile personel alternatifleri performanslarına göre değerlendirilecek ve en iyi performansa sahip personel belirlenmiştir. Bu çalışmada beş kriter (ücret, takım çalışmasına adapte olabilme, dil becerileri, bilgisayar becerileri ve mesleki kabiliyetleri) değerlendirilmiştir. Bahsedilen kriterler göz önünde bulundurularak beş personel alternatifi değerlendirilmiştir. Personel alternatifleri, EDAS yönteminin sonuçlarına göre şu şekilde sıralanmıştır; Personel 3 > Personel 2 > Personel 4 > Personel 1 > Personel 5. 

Keywords - Personel Seçimi, Entropi, EDAS, ÇKKV, İstihdam

References

İle Personel Seçimi Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşim. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(4), 905-913.
[2] Adıgüzel, O. (2009). Personel Seçiminin Analitik Hiyerarşisi Prosesi Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 243-251.
[3] Köse, E., Aplak, H. S., & Kabak, M. (2013). Personel Seçimi için Gri Sistem Teori Tabanli Bütünlesik Bir Yaklasim/An Integrated Approach Based on Grey System Theory for Personnel Selection. Ege Akademik Bakis, 13(4), 461-471.
[4] Şimşek, A., O. Catır, N. Ömürbek (2014). Turizm Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Personel Seçimi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 147-169.
[5] Akar, G. S., & Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık Ahp-Moora Yaklaşımı İle Personel Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 185-199.
[6] Wang, T. C. & Lee, H. D. (2009). Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights. Expert systems with applications, 36(5), 8980-8985.
[7] Ulutaş, A. (2019). Entropi ve MABAC Yöntemleri ile Personel Seçimi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 1552-1573.
[8] Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., & Turskis, Z. (2015). Multi-criteria inventory classification using a new method of evaluation based on distance from average solution (EDAS). Informatica, 26(3), 435-451.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE