Open Access
Niğde Dumlupınar İlkokulu ve Dönemi Yapıları İçindeki Yeri
Zeynep Ertuğrul1*
1Anadolu University, Eskişehir, Turkey
* Corresponding author: zkedik@anadolu.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 181-186 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.033

Published Date: 23 December 2019    | 1046     5

Abstract

Bu çalışmada Niğde kent merkezinde 20. Yüzyıl başında inşa edilmiş eğitim yapıları içinde yer alan günümüzdeki Dumlupınar İlkokulu Yapıları incelenecektir. Niğde bu dönemde Batı anlayışında inşa edilmiş eğitim yapıları ile öne çıkmaktadır. Günümüzde Anadolu Lisesi, Öğretmen Evi ve Dumlupınar İlkokulu olarak kullanılan yapılar bunlara örnek olarak verilebilir. 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başında Niğde ve ilçelerinde Rumların yoğun bir yerleşimi bulunmaktaydı. Bölgede Rum Ortodoks tebaanın ihtiyaçları için çok sayıda yapı inşası ile karşılaşılmaktadır. Bu yapılardan biri de Niğde Alaeddin tepesi üzerinde bulunan Dumlupınar İlkokuludur. Yapı Merkez Rum Kilisesi olarak bilinen Hagios Prodromos Manastırının ek yapılarından biridir. Yapının inşasına 1902 yılında başlandığı ve 1911-13 yılları arasında kiliseye bağlı Rum Ortodoks Okulu olarak kullanıldığı bilinmektedir. Okul yapısı Birinci Dünya Savaşı sırasında kışla olarak kullanılmış ve Cumhuriyetin ilanından itibaren ilkokula dönüştürülmüştür. Günümüzde de Dumlupınar adı ile aynı işlevini devam ettirmektedir. Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı, bodrum üzerine iki katlı bir ana bina ve ona eklenmiş farklı seviyelerde tek katlı iki bölümden oluşmaktadır. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan yapının her cephesinde farklı bir düzenleme anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Yapının cephe özellikleri Avrupa kaynaklı bir eklektizmin özelliklerini taşımaktadır. 

Keywords - Niğde, Ottoman, Ottoman Greeks, Architecture, Eclecticism

References

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, 1985 s. 891
[2] Darkot 1964: s. 253
[3] Gabriel 1962: 17
[4] A. Akşit, “Selçuklular Devrinde Niğde’nin Fiziki Yapısı” Niğde tarihi Üzerine s.25
[5] O. Soydan, “Kültürel Miras Olarak ‘Nahitiya Niğde”, Akademik Bakış Dergisi Sayı: 54 Mart - Nisan 2016 “
[6] Anonim 1967: 29
[7] Anonim 1982: 6168
[8] E. Yassıbaş, Niğde de Ortodokslar, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2010
[9] T. C. Niğde Valiliği Niğde Kültür Envanteri 2009 s. 138, Niğde 2009
[10] R. Toptaş, “Niğde İdadisi”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/26, p. 185-222
[11] R. Toptaş,” Niğde Sancağı Dârülmuallimîn Mektebi”, Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 60, Aralık 2017, s. 321-341
[12] http://www.nigdeogretmenevi.com.tr/tarihce.html (Erişim tarihi 17 Nisan 2013)
[13] “Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemlerinde Rum Toplumunun Kültürel Katkılarından Örnekler” Mimarlık, Eğitim, Tıp, Bilimler, Diplomasi, Sağlık, Endüstri Ve Ekonomi Sergi Kitabı.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE