Open Access
Trabzon İli’nde IPARD Programı Kapsamındaki Arıcılık Hibelerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Osman Celil Keleş1, Nuray Demir2*, Ecevit Eyduran Eyduran3
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Igdır University, Iğdır, Turkey
* Corresponding author: ipcioglu@atauni.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 203-207 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.037

Published Date: 23 December 2019    | 1164     14

Abstract

Çalışmada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD Programı kapsamında hibe olarak arıcılık işletmelerine verilen desteklerin etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın materyalini, 2016 yılı sonuna kadar Trabzon İli'nde TKDK'dan hibe destekleme kullanan 40 arıcı ile benzer özelliklere sahip 54 adet hibe destekleme kullanmayan arıcı işletmesi oluşturmaktadır. Belirlenen işletmeler ile yüz yüze görüşülerek anket tekniği ile veri temini sağlanmıştır. Bu çalışma TKDK tarafından verilen hibe desteklemelerin etkinlikleri ölçüleri Crosstab, CART, MARS analizleri kullanılarak yapılmaktadır. Araştırma sonucuna göre arıcılık ile uğraşan bireylerin %55'lik kısmı 41-60 yaş aralığındadır. %51'lik kısmı 101-300 adet arasında arılı koloniye sahiptir. Hibe destekleme almayan işletmelerin kovan başı verimleri destekleme alanlarınkilerden % olarak daha yüksektir. Ortalama kovan başı gelir 201-400 tl arasındadır. CART algoritmasına göre en etkin grup; SGK'lı olup 165'den fazla kovanı olan, kovan başı verimi de 13,27 kg'dan fazla olan ve eğitim durumu da ilkokul ortaokul ve lise olan gruptur. MARS algoritmasına göre de benzer sonuçlar bulunmuş olup hibe destekleme kullanamayanların kovan başı verimlerinin kullananlara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. TKDK'dan hibe alınması sırasında oluşan maliyet kalemlerinden dolayı, destek alan işletmelerde girdi kullanımı azaldığından verimlilik düşmektedir. Bunun bürokratik işlemleri azaltarak ve hibelerin takibinin etkin bir şekilde yapılarak problemlerin giderilebileceği düşünülmektedir.

Keywords - Arıcılık, IPARD, CART, MARS, Etkinlik

References

M.N. Ören, T. Alemdar, O. Parlakay, H. Yılmaz, A. Seçer, C. Güngör ve B. Gürer, Adana ilinde arıcılık faaliyetinin ekonomik analizi. TEAE yayın, Ankara. 2010.
[2] M. Kekeçoğlu, E.K. Gürcan, ve M.İ. Soysal, “Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu.” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi., Vol. 4, sayfa 227-236, 2007.
[3] A. Burğut, ve U. Kumova, “Çukurova Bölgesi ve Gezginci Arıcılığa Uygun Bir Kovan Tipinin Geliştirilmesi, Kovan Tipi ile Gücünün Kışlatma, Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkileri.” Y. L. Tezi, Adana, 2006.
[4] O. Parlakay, H. Yılmaz, B.Yaşar, A. Seçer, ve B. Bahadır, “Türkiye’de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler. ” Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., Vol. 22, sayfa 190-200, 2008.
[5] J.B. Free, Insect Pollination of Crops, 2. baskı, Academic press, London, 1993.
[6] S.E. McGregor, “Insect pollination of cultivated crop plants.” Washington (DC): Agricultural Research Service, US Department of Agriculture., Vol. 496, sayfa 1-9, 1976.
[7] E. Crane, Honey: A Comprehensive Survey. International Bee Research Association, 183. 1975.
[8] U. Kumova, A. Korkmaz, “Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi. ” Hayvansal Üretim., Vol, 41, sayfa 48-54, 2000.
[9] (2018) TÜİK web sitesi [Online]. Erişim: https://biruni.tuik.gov.tr

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE