Open Access
Artvin İli Hidroelektrik Santrallerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Nuray  Demir1*, Adem Aksoy2, Okan Demir3
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: ipcioglu@atauni.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 215-218 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.039

Published Date: 23 December 2019    | 993     8

Abstract

Doğanın dengesini korunabilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini daha da artırmaktadır. Bu enerji kaynaklarından birisi de sudan yararlanılarak elde edilen enerjidir. Suyu enerji elde ettikten sonra da diğer amaçlar için kullanmak olasıdır. Bu anlamda suyun ve sudan elde edilecek olan enerjinin önemi daha da artmaktadır. Bu amaçla kurulan Hidroelektrik Santraller (HES) bu enerji elde ediniminin en önemli kaynaklarıdırlar. Ancak Hidroelektrik enerji üretiminin doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyo-ekonomik çevre üzerinde, olumsuz etkilerinin olduğu birçok farklı çalışmada tartışılmıştır. Barajlı projelerde etki çoğunlukla su altında kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden iskânı, orman varlığının yok olması, nadir ve nesli tehlikedeki bitki ve hayvan türleri konularında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, HES’ler incelendiğinde, projelerde santralin yapıldığı çevredeki insan ve doğa unsurlarının önemli oranda göz ardı edildiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, sosyal medyada oldukça fazla yer verilen HES’lere ait yöre halkının düşüncelerinin belirlenerek, HES’lerin kurulduğu alanların sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve sonuçların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu açıdan çalışmada, toplam 28 adet elektrik enerji santralin bulduğu ve yıllık yaklaşık 3.957 GW elektrik üretimi yapılan Artvin ili çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada, anket sayısı basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 323 olarak belirlenmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler, SPSS paket programında analizin yapılmasında kullanılmıştır. 

Keywords - Hidroelektrik Santralleri, Artvin

References

1] (2019) KPMG web site. [Online]. Erişim: Sektörel bakış. Erişim https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2019/03/sektorel-bakis
-2019-enerji.pdf
[2] (2018) [Online]. Erişim:
https://www.enerji.gov.tr/Resources/Sites/1/Pages/Sayi_15/mobile /index.html#p=10
[3] H. Doğan, and N. Yılankırkan, "Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyeli ve projeksiyonu." Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol. 3(1), pp. 375-384. 2015.
[4] (2019) [Online]. Erişim: https://www.enerjiportali.com/kuresel-yenilenebilir-enerji-kurulu-gucu-2-000-gwi-gecti/
[5] E. Koç, and M.C. Şenel, "Dünyada ve Türkiye’de enerji durumu-genel değerlendirme. " Mühendis ve Makina, vol. 54(639), pp. 32-44. 2013.
[6] E. Koç, and K. Kaya, "Enerji Kaynaklari-Yenilenebilir Enerji Durumu." Engineer & the Machinery Magazine, 56(668).2015.
[7] (2008) Küresel su politikaları ve Türkiye [Online]. Erişim: https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/da80a3d5b344bc4_ek.pdf
[8] (2019) [Online]. Erişim: https://www. enerjiatlasi.com/ hidroelektrik/
[9] A. Çiçek, and O. Erkan, "Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri." Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları .1996.
[10] M. Terin, "The Attıtudes Of Local People Towards Hydropower Plant: A Case Study From Turkey," Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 28(3), pp. 2284-2289. 2019.
[11] A. Aksoy, "The attitudes of farmers towards hydroelectric power plants (HPP): The case of Laleli, Turkey." Journal of Food, Agriculture and Environment. Vol. 10(2), pp. 1146-1151. 2012.
[10] E. Tümer, and A. Aksoy, "Attitudes towards construction of the Laleli Dam and socio-economical characteristics of the farmers in Laleli Basin." Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University. 42(1), 41-4. 2011.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE