Open Access
Üniversite Öğrencilerinin Katılım Bankacılığı Algısı: Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Öğrencileri Örneği
Bilgehan Tekin1*
1Çankırı Karatekin University, Çankırı, Turkey
* Corresponding author: btekin@karatekin.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 22-30 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.004

Published Date: 23 December 2019    | 1206     16

Abstract

Eğitim, barınma, ulaşım, yeme-içme v.b. gündelik masrafları bağlamında üniversite öğrencileri bankacılık sektörü tarafından sunulan hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler önemli bir ekonomik sistem ve finansal piyasa katılımcısı potansiyelidirler. Diğer yandan banka müşterilerinin finansal kurumlar arasından yaptıkları tercihlerinin motivasyon kaynaklarının neler olduğunun anlaşılması, kaynakların daha etkin ve verimli tahsis edilmesine, yeni ve sadık müşteri kitlesine sahip olunmasına ve bu kitleyi daha iyi tatmin etmeyi vadeden ürünlerin tasarlanmasına yardımcı olacak yararlı bilgiler sağlayabilir. Bu çalışmada Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme, İktisat ve Bankacılık ve Finans bölümleri bazında üniversite öğrencilerinin günümüzde küresel finans endüstrisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline gelen Katılım Bankacılığı Sistemi (KBS) algısı incelenmiştir. Çalışmada daha önce Özen, Şenyıldız ve Akarbulut (2016) tarafından kullanılan ankete  ilaveler yapılarak 195 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun KBS terimlerinin Arapça terimler olmasının anlaşılmalarını zorlaştırdığını düşündükleri görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin, Türkiye’de KBS hizmet ve ürünlerinin Arapça terimler ile sunulmasının, insanlar tarafından tercih edilmeme nedenlerinden biri olarak gördükleri tespit edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin KBS’ni faizsiz bankacılık sistemi olarak gördükleri ancak kendilerinin bu sistem ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünmedikleri görülmüştür. Din faktörünün katılım bankacılığı tercihlerinde etkili bir faktör olduğu ve öğrencilerin okudukları bölümün KBS genel bilgi düzeyi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lisansta aldıkları eğitimin yeterli olduğunu düşünen öğrencilerin puanları bölümlere göre farklılaşmaktadır algı düzeyleri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bununla birlikte alınan lisans eğitiminin yeterli olduğunu düşünenler ile düşünmeyen öğrencilerin algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur.

Keywords - Katılım Bankacılığı Algısı, İslami Finans, Üniversite Öğrencileri, ANOVA, Bağımsız Gruplar t Testi

References

[1] Abdullah, M. A., Sabar, S., & Abu, F. (2017). Factors determining Islamic financial literacy among undergraduates. Journal of emerging economies and islamic research, 5(2).
[2] Ahmad, N. W., Mawar, M. Y., & Ripain, N. (2016). Financial Literacy Of Youth: A Case Study Of Islamic Banking And Finance Students In Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. In Proceeding of the 3rd International Conference on Management (pp. 277-287).
[3] Alharbi, A. (2015). Development of the Islamic banking system. Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 12-25.
[4] Bley, J., & Kuehn, K. (2004). Conventional versus Islamic finance: student knowledge and perception in the United Arab Emirates. International journal of Islamic financial services, 5(4), 17-30.
[5] Bley, J., & Kuehn, K. (2004). Conventional versus Islamic finance: student knowledge and perception in the United Arab Emirates. International journal of Islamic financial services, 5(4), 17-30.
[6] Global Islamic Finance Report (2018) Published by Edbiz Corporation. London, p. 48. https://cambridge-ifa.net/media_kits/GIFR_2018_pro.pdf (Erişim Tarihi: 03.08.2019)
[7] Loo, M. (2010). Attitudes and perceptions towards Islamic banking among Muslims and non-Muslims in Malaysia: implications for marketing to baby boomers and x-generation. International Journal of Arts and Sciences, 3(13), 453-485.
[8] Masvood, Y., & Choudary, Y. L. (2015). Islamic banking-a cross cultural patronage study among the students in Chennai. Asian Social Science, 11(4), 310.
[9] Noonari, S., Memon, I. N., Mangi, J. A., Pathan, M., Khajjak, A. K., Memon, Z., ... & Pathan, A. (2015). Knowledge and Perception of Students Regarding Islamic Banking: A Case Study of Hyderabad Sindh Pakistan. Information and Knowledge Management, ISSN, 2224-5758.
[10] Özen, E., Senyildiz, L., & Akarbulut, K. (2016). Faizsiz Bankacilik Algisi: Usak Ili Örnegi/Islamic Banking Perception: The Case of Usak City. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(4), 1.
[11] Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(7S), 32-35.
[12] Sagiyeva, R. (2019). Islamic finance in Kazakhstan: adaptation of foreign experience. The Journal of Economic Research & Business Administration, 127(1), 56-65.
[13] Tekin, B. Üniversite Öğrencilerinin Katılım Bankacılığına Yönelik Bilgi, Algı ve Farkındalık Düzeyleri ve Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4(1), 135-150.

İnternet Kaynakları
[14] http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Diversification_of_Islamic_Financial_Instruments.pdf (Erişim Tarihi:12.10.2019)
[15] http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKBB-Katilim-Bankaciligi-Nedir-Brosur.pdf, Erişim Tarihi:10.10.2019

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE