Open Access
Turizmde Deneyim İnovasyonu: Doğu Ekspresi Örneği
Ali Soylu1, Seher Ceylan2*, Nuray Selma Özdipçiner3
1Pamukkale University , Denizli, Turkey
2Pamukkale University , Denizli, Turkey
3Pamukkale University , Denizli, Turkey
* Corresponding author: ceylans@pau.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 231-235 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.043

Published Date: 23 December 2019    | 1082     14

Abstract

Dijitalleşen dünyada teknolojinin insanlığa sunduğu sınırsız iletişim olanakları beraberinde büyük değişimleri de getirmektedir. Dünyaya ilişkin her türlü bilgi ve gelişme kısa sürede paylaşılmakta ve ilgi görmektedir. Bunun yanında seyahat maliyetlerindeki düşüşler ve çeşitliliğindeki artış, farklı coğrafyaların tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini çok rahat biçimde öğrenilebilir, ulaşılabilir ve görülebilir hale getirmiştir. Bu durum özellikle turizm alanında müthiş gelişmelere yol açmaktadır. Geleneksel turizm aktivitelerinin yanı sıra alternatif turizm uygulanmalarının geliştirilmesi, turistlere farklı deneyimlerin yaşatılması olumlu sonuçlar vermektedir. Bu kapsamda deneyim inovasyonu önem kazanmaktadır. Deneyim inovasyonu, müşterilerin “mevcut” ürün ve hizmetleri kullanma “deneyimlerini” çok keyifli, hoş veya güvenilir hale getirecek buluşları ifade etmektedir. Özellikle turizm sektörü deneyim inovasyonu çalışmalarına çok uygun bir yapıya sahiptir.   Doğu Ekspresi yıllardır devam eden, Ankara’dan başlayıp Kars'ta sona eren bir demiryolu seyahatidir. Ancak son birkaç yıldır yolcularına sıra dışı manzaralar eşliğinde bir seyahat deneyimi yaşatan bir turistik yolculuğa dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı turizmde inovasyon bakış açısıyla,  geçmişte sıradan bir demiryolu ulaşımı olan bir yolculuğun belki de farkına varmadan nasıl bir deneyim inovasyonuna dönüştüğünün hikayesini anlatmak ve turizm alanının taşıdığı inovasyon potansiyelini tartışmaktır.   

Keywords - İnovasyon, Deneyim İnovasyonu, Turizm, Doğu Ekspresi

References

[1] A.Kırım, İnnovasyon, Sistem Yayıncılık,2006, İstanbul.
[2] Türk Dil Kurumu Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr
[3] L. J. Filion, “From entrepreneurship to entreprenology”, Journal of Enterprising Culture,1997, 6(1), (March 1998), 1-23.
[4] T. Müftüoğlu ve N. Haliloğlu, “Nasıl Girişimci Olunur”, Turhan Kitabevi, 2013, Ankara.
[5] H.G.Barnett, H. G., “Innovation: The Basis of Cultural Change”, McGraw-Hill Book Company, 1953,New York.
[6] J. Schmookler, “Invention and Economic Growth”, Harvard University Press, 1966, eBooks.
[7] E. M. Rogers, “Diffusion of Innovations”, Free Press, 1983, New York.
[8] P. Drucker, “Innovation and Entrepreneurship”, Butterworth and Heinemann, 1985, New-York.
[9] B. Twiss and M. Goodridge, “Managing Technology for Competitive Advantage: Integrating Technological and Organisational Development: From Strategy to Action”, Financial Times, 1989, Prentice Hall.
[10] A. Afuah, “Responding to Structural Industry Changes: A Technological Evolution Perspective”. Oxford University Press, 1998, Usa, 6 (1), 183-202.
[11] G. T. M. Hult, R. F. Hurley and G. A. Knight, “Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance”, Industrial Marketing Management, 2004, 33(5), 429-438.
[12] Oslo Manual, “Guidelines For Collecting and Interpreting Innovation Data”, Third Edition, 2005, OECD.
[13] INSEAD and CII, “The Global Innovation Index 2009”, https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2008-2009-Report.pdf
[14] A. Soylu ve M. Öztürk, “Yönetim İnovasyonu”, Sosyoekonomi, 2010, 1: 114-130.
[15] A. Kırım, “Farklılaşmanın En Etkin Yolu Deneyim İnovasyonu”, Sistem Yayıncılık, 2007, İstanbul.
[16] E.D. Eriş, P.S. Özer ve Özmen Ö. N. T. “Yeni ekonomi düzeninde yenilik kavramı”, 2010, Edit: Timurcanday Ö. N., Özer Sürel P. ve Eriş E. D.
[17] H. W. Chesbrough, “The Era of Open Innovation.”, Sloan Management Review, 2003, 44(3): 35-41.
[18] A. Kırım, “İş Modeli İnnovasyonu”, Sistem Yayıncılık, 2006, İstanbul.
[19] A. Kırım, “Alt Pazar İnnovasyonu”, Sistem Yayıncılık, 2006, İstanbul.
[20] J. R. Immelt, V. Govindarajan and C. Trimble, “How GE Is Disrupting Itself”, Harvard Business Review, 2009, October, 87, 56-65.
[21] (2019) The IGI GLOBAL website. [Online] https://www.igi-global.com/dictionary/the-tacit-knowledge-through-the-customer-experience/59185
[22] C. Voss and L. Zomerdijk, “Innovation in Experiential Services – An Empirical View”. In: DTI (ed). Innovation in Services. 2007, London: DTI, 97-134.
[23] J. B. Pine and J. H. Gilmore, "Welcome to the Experience Economy". Harvard Business Review. 1998, Vol. 76, No. 4 July-August, 97-105.
[24] L. P. Carbone and S.H. Haeckel, "Engineering Customer Experiences". Marketing Management. 1994, 3(3), 8-19.
[25] (2019) TCDD Website, [Online] http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/tren/dogu-ekspresi/
[26] (2019) Hürriyet Website, [Online] http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/turistik-dogu-ekspresinin-ilk-seferi-bugun-41230508
[27] B. Eryılmaz ve C. Yücetürk, “Genç Turistlerin Doğu Ekspresi Seferleri Tercihlerinde Instagram’ın Rolü”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2018, 6(4), 210-228.
[28] V. Ceylan, F. Ceylan ve M. Yaman, “70 Yıl Sonra Gelen Değişim: Doğu Ekspresi Yolculuğunun Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi”, 1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı, 2018,134- 144.
[29] M. Doğan, A. B. Pekiner ve E. Karaca, “Sosyal Medyanın Turizm ve Turist Tercihlerine Etkisi: Kars-Doğu Ekspresi Örneği”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2018, 15 (3), 669-683.
[30] (2019) Hürriyet Website, [Online] http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-turhan-dogu-ekspresi-gecen-yil-436-bin-755-kisiyi-agirladi-41264562
[31] V. Çakmak ve A. Altaş, “Sosyal Medya Etkileşiminde Tren Yolculukları: Doğu Ekspresi İle İlgili Youtube Paylaşım Videolarının Analizi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2018, 6(1), 390-408.
[32] (2019) Hürriyet Website, [Online] http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/dogu-ekspresinin-en-guzel-karesi-icin-10-bin-lira-odul-41237117

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE