Open Access
Dünya’da Önde Gelen Kadın Politikacıların Liderlik Tarzlarının Analizi
Kurtuluş Yılmaz Genç1*, Mehmet Akif Kara2
1Giresun University, Giresun, Turkey
2Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: kyilmazgenc@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 247-253 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.046

Published Date: 23 December 2019    | 1126     16

Abstract

Bu çalışmada, Dünya’nın önde gelen kadın politikacılarının liderlik tarzları, liderlik kuramları çerçevesinde analiz edilecektir. Bu kapsamda, Indra Gandi, Margareth Thatcher, Angela Merkel, Benazir Butto ve diğer kadın politikacılarının liderlik davranışları, özellikler yaklaşımı, beceriler yaklaşımı, durumsal yaklaşım, koşulsal yaklaşım, lider-üye etkileşim kuramı, otantik liderlik, dönüşümsel liderlik ve psikodinamik yaklaşım çerçevesinde analiz edilecektir. 

Keywords - Kadın liderler, Liderlik kuramları, liderlik tarzları, Dünya

References

[1] Ş. Erçetin, Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti., 1998.
[2] M.Y. Çiçekli, “Asyalı Kadın Figürü ve Siyasetin Etkin Bir Öznesi: İndira Priyadarşini Gandi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:33, Sayı:2,ss.411-434, 2018.
[3] W.E., Smith, “Indira Gandhi: Death in the Garden”, Time Dergisi,. 1984. (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,926929-2,00.html erişim 10.11.2019).
[4] H.H. Şahin, “Madunların Kimliksel Varoluşunda Kadın İmgesi: İndira Gandhi Örneği “, Kadın Çalışmalarında Güncel Konular (Edt. R.A.Wolff vd.), Eğitim Yayınevi, 2018
[5] https://www.reuters.com/article/us-china-taiwan-president-idUSKCN1OW0FN).
[6] https://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2013/04/130408_thatcher_obit.
[7] A. N. Baykal, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Liderlik Sırları. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2005.
[8] M. Depree, Liderlerin Özellikleri. Execuitive Excellence, 2(13), Nisan 1998.
[9] F. Geçikli, “Liderlik ve Duygusal Zekâ: Mustafa Kemal ATATÜRK Örneği”, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, s. 3, 2012.
[10] S. Güney, Liderlik. İstanbul: Pelikan Kitabevi, 2017.
[11] H. Yamak, Atatürk ve Liderlik. İstanbul: Yılmaz Basım, 2010.
[12] P. G. Northouse, Leadership, theory and practice. Amerika Birleşik Devletleri: Sage Publications, 2010.
[13] O. Diker, Algılanan Liderlik Tarzları, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Turizm Endüstrisinde İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
[14] E. Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 15. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi, 2015.
[15] F. E. Fiedler, A Contingency Model of Leadership Effectiveness. Advances in Experimental Social Psychology, 1964.
[16] A. Aris, A., M. F. Kamarudin, The Impact Of Path-Goal Leadershıp Behavior On Group Cohesıveness: A Japanese Electronıc Company And Sıngaporean Electronıc Company In Johor. Journal Of Human Capital Development, 1-11, 2009.
[17] G. B. Graen,, & M. Uhl-Bien, Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. The Leadership Quarterly, 6(2), 225, 1995.
[18] R. Martin, G. Thomas, K. Charles, O. Epitropaki, & R. McNamara, The role of leader-member exchanges in mediating the relationship between locus of control and work reactions, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(1), 142, 2005.
[19] B. Yükser, “Dönüştürücü Liderliğin Rekabet Üstünlüğü ve Entelektüel Sermaye Performansı ile İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
[20] L. A. Nemanich, R. T. Keller, “Transformational Leadership in an Acquisition: A Field Study of Employees”, The Leadership Quarterly, 18, 49-68, 2007.
[21] J. Z. Stephen, A. L. Rittmana, M. A. Marks, “Team Leadership”, The Leadership Quarterly, 12, 451-483, 2001.
[22] Y. Muhammad, A. M. Noor, “Ethics and Morality: Comparing Ethical Leadership with Servant, Authentic and Transformational Leadership Styles”, International Review Of Management And Marketing, 2016, Volume 6, Special Issue (S4), 2016.
[23] M. E. Brown, L. K. Treviño, “Ethical Leadership: A Review and Future Directions”, The leadership Quarterly, Volume 17, Issue 6, s. 597, December 2006.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE