Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (8) (2019)
ISAS WINTER-2019 (SHS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Toplumsal Kültürün Liderden Beklentilere Olan Etkisi: Giresun Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Kurtuluş Yılmaz Genç1*, Mehmet Akif Kara2
1Giresun University, Giresun, Turkey
2Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: kyilmazgenc@gmail.com
Published Date: 2019-12-23   |   Page (s): 254-258   |    594     18
https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.047

ABSTRACT Bu çalışmada, toplumsal kültürün liderden olan beklentilere etkisi, Giresun Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan bir alan araştırması ile değerlendirilecektir. Çalışma, literatürden derlenen bilgilerin alan araştırmasıyla elde edilen verilerle bütünleştirilmesiyle gerçekleştirilecektir.  
KEYWORDS Toplumsal kültür, Liderlik, Giresun Üniversitesi, Takipçiler
REFERENCES [1] J. Fichter, Sosyoloji Nedir?, Çev. Nilgün Çelebi, Anı Yayıncılık, 2012.
[2] G. Hofstede, “Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context”, Online Readings in Psychology and Culture, Cilt: 2, sayı: 1, 2011.
[3] İ.Sezal, Sosyolojiye Giriş, Martı Yayınevi, 2002.
[4] M.S. Öncül vd., “Hofstede’nin Örgüt Kültürü Modelinin Potansiyel Girişimcilerin Yetiştiği Çevresel Özellikler Kapsamında Değerlendirilmesi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, S:7, C:1, 2016.
[5] AFS Intercultural Programs Inc., Hofstede’nin Kültürel Boyutları, 2012.
[6] G. Hofstede, “Culture’s consequences: International differences in work-related values”. Beverly Hills: CA. Sage Publications, 1980a.
[7] G. Hofstede, “Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad?” Organizational Dynamics, 9, pp. 42–63, 1980b.
[8] G. Hofstede, Cultural constraints in management theories. Academy of Management Executive, 7(1), 81-94, 1993.
[9] G. Hofstede, “Management Scientists Are Human”, Management Science, 40(1), 4-13, 1994.
[10] G. Hofstede, “Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations”. Thousand Oaks, London: SAGE Publications, 2001.
[11] E. A. Platonova, “The Relationship among Human Resource Management, Organizational Culture and Organizational Performance”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Alabama Üniversitesi, Birmingham, Amerika Birleşik Devletleri, 2005.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology