Open Access
Davranışsal Kurumsal Finans Alaninda Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Bilgehan Tekin1*
1Çankırı Karatekin University, Çankırı, Turkey
* Corresponding author: btekin@karatekin.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 31-35 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.005

Published Date: 23 December 2019    | 1222     14

Abstract

Bu çalışmada, davranışsal finans ve psikoloji alanlarındaki bulguların firmalarda karar alıcı mercilerde görev yapan yöneticiler üzerine uygulanması sonucu ortaya çıkan Davranışsal Kurumsal Finans (Behavioral Corporate Finance) alanının kapsamına giren çalışmaların bir bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırma, firma yöneticilerinin çeşitli psikolojik ve davranışsal önyargılarının aldıkları kararlardaki etkisini araştıran çalışmaların WEB of Science Veri Tabanı ve Citespace bibliometrik analiz programı kullanılarak analiz edilmesini içermektedir. Çalışmada belirli tarama etiketleri ile yapılan ilk tarama sonucu elde edilen 2958 adet makalenin analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları konu ile ilgili ilk çalışmaların 1980’li yıllara kadar dayandığını göstermektedir. 1990’lı yıllara kadar oldukça sınırlı sayıda olan çalışmaların sayısı 90’lı yıllardan itibaren özellikle 2000’li yıllarda önemli bir artış göstermiştir ve artış eğimi de giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra 1990’lı yıllardan itibaren atıf sayılarında da bir artış görülmektedir. Özellikle 2000’li yıllarda yapılan atıf sayıları önemli derecede artış göstermiştir. Yapılan çalışmalar bilim alanları itibariyle sırasıyla yönetim, işletme, işletme finansı, ekonomi ve uygulamalı psikoloji alanlarında yapıldıkları görülmektedir. Çalışmada ayrıca yapılan çalışmaların ülkeler, üniversiteler ve dergiler bazında analizleri gerçekleştirilmiş ve bu konunun çoğunlukla ABD’de yer alan üniversitelerde araştırıldığı görülmüştür.

Keywords - Bibliyometrik analiz; Davranışsal kurumsal finans; Davranışsal finans

References

[1] Amit, R., & Schoemaker, P. J. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic management journal, 14(1), 33-46.
[2] Jo, H., & Harjoto, M. A. (2012). The causal effect of corporate governance on corporate social responsibility. Journal of business ethics, 106(1), 53-72.
[3] Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). The big five personality traits, general mental ability, and career success across the life span. Personnel psychology, 52(3), 621-652.
[4] Kahneman, D., & Lovallo, D. (1993). Timid choices and bold forecasts: A cognitive perspective on risk taking. Management science, 39(1), 17-31.
[5] Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The journal of finance, 60(6), 2661-2700.
[6] Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. Journal of financial Economics, 89(1), 20-43.
[7] O'Neill, M. F., & Hawkins, D. I. (1980). Managerial bias in anticipated images of competing shopping areas. Journal of Business Research, 8(4), 419-428.
[8] Tekin, B. (2016). Kuyruk Teorisi: Web of Science Indeksinde Yayinlanan Akademik Makalelerin Bibliyometrik Haritasi (Queueing Theory: A Bibliometric Mapping Of Academic Article Publications In The Web of Science Index). Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(3), 20.
[9] Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A personality trait-based interactionist model of job performance. Journal of Applied psychology, 88(3), 500.
[10] Tripathi, M., Kumar, S., & Babbar, P. (2018). Bibliometrics of social science and humanities research in India. Current Science, 114(11), 2240-2247.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE