Open Access
Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
Merve Ayyıldız1, Adnan Çiçek2*
1Bozok University, Yozgat, Turkey
2Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: adnan.cicek@gop.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 307-312 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.060

Published Date: 23 December 2019    | 1198     14

Abstract

Sağlıklı bir yaşamın önemli koşullarından olan yeterli ve dengeli beslenme için gereksinim duyulan enerji, protein, vitamin ve minerallerin karşılanmasında hayvansal gıdalar ilk sırada yer almaktadır. Tavuk eti fiyatının kırmızı ete oranla düşük olması nedeniyle et tüketimi içinde gittikçe artan bir eğilim göstermektedir. Tüketimi etkileyen en önemli faktörün tüketici geliri ile et fiyatları olduğu bilinmektedir. Bunun ötesinde tüketicilerin tavuk eti tüketim alışkanlıklarının ve tüketici tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Bu amaç doğrultusunda,  gelir düzeyinin farklı olduğu Ankara ili Mamak ve Çankaya ilçelerinde 140 tüketici ile anket yapılmış ve elde edilen verilerin analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, hane halkının ortalama aylık geliri Mamak ilçesinde 4452,4 TL iken, Çankaya ilçesinde bu rakam 7964,3TL’ye ulaşmaktadır. Tüketim miktarlarının ilçelere göre değiştiği ve bu değişime etki eden en temel unsurun gelir olduğu belirlenmiştir. Ancak tüketim yapısı detaylı olarak ele alındığında et tüketimi içerisinde oransal olarak beyaz et tüketiminin, gelir düzeyi daha düşük olan Mamak ilçesinde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Nitekim Mamak ilçesindeki tüketicilerin yıllık tavuk eti tüketimi 14,18 kg iken, Çankaya ilçesinde bu oran 28,22 kg’dır. Bunun yanında Mamak ilçesindeki tüketicilerin yıllık et tüketimi içerisinde tavuk eti tüketiminin oranı (%38,24), Çankaya ilçesine (%30,60) göre daha yüksek bulunmuştur. Diğer yandan daha düşük gelir düzeyine sahip olan Mamak ilçesindeki tüketicilerin tavuk etindeki fiyat değişimlerine daha duyarlı olduğu belirlenmiştir.  

Keywords - Tavuk Eti, Tüketim Alışkanlığı, Tüketici Geliri, Fiyat Duyarlılığı, Ankara

References

[1] ŞENGÜL, T., ÇELİK, Y., DOĞAN, Z. 2002. “Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi”, G.O.P Ünv. Ziraat Fak. Derg. 19(1):145-150.
[2] FAO, (20.12.2017), 1/2014-2016 UN Comtrade
[3] Anonim, 2019. Tarım ve Orman Bakanlığı, TEBGE, “Tarım Ürünleri Piyasaları, Tavuk Eti” 2019
[4] STEFANİKOVA, L., SEVCİKOVA, L., JURKOVA, J., 2006. “Positive and Negative Trends in University Students” Food İntake. Bratisl Lek Listy, 107:217-220
[5] ŞENGÜL, S., 2004. “Türkiye’de Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi”, ODTÜ Gelişme Derg. 31:115-148
[6] USDA “Türkiye Yıllık Kanatlı ve Ürünleri Raporu”, Tarih; 20.09.2017, Rapor No:TR7037
[7] İnci, h., E., Karakaya, T., Şengül, B. Söğüt, 2014. “Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı” Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 17–24, 2014
[8] Eleroğlu, H., H., Bircan, R., Arslan, 2018. “Yozgat İl Merkezinde Yumurta ve Tavuk eti Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörler” Tavukçuluk Araştırma Dergisi 15 (1): 29-33, 2018 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003
[9] Ertürk, Y. E., K. Karadaş, K. Şahin 2014. “Iğdır İlinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler” XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun
[10] Altuntaş, B. ve H. G., Doğan, 2017. “Kırşehir İli Kentsel Alanda Hane Halkının Kanatlı Et Tüketim Alışkanlıklarının ve Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848 (2017) 34 (2), 20-28
[11] Kızılaslan, H., S. Nalinci, 2013. “Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kanatlı Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler” Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 6 (2013) 1-18

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE