Open Access
Bir Matematik Eğitimi Programı Olarak Mathazone
Cemil İnan1*
1Mardin Artuklu University, Mardin, Turkey
* Corresponding author: cemilinan@artuklu.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 318-321 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.063

Published Date: 23 December 2019    | 914     10

Abstract

Matematik soyut kavramları fazla olan bir bilim dalıdır. Matematiğin bu özelliği nedeniyle zor sıkıcı bir çalışma alanı olduğu düşüncesi yaygındır. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalardan biride matematik eğitim programlarıdır. Özellikle ilkokula yönelik olarak yeni matematik eğitim programlarının tanıtılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ihtiyaç bulunana matematik eğitimi programlarından Mathazone proğramını inceleyerek tanıtmaktır; Mathazone  matematiği bir yaşam ve düşünme  biçimine dönüştüren, matematik alt yapılı programdır. Program sayesinde erken yaşta beyin 'problem çözme' odaklı şekillenerek, hayatının içinde oluşan problemlere bağışıklık kazanma şansına sahip olabilir. Hikâye ve oyun tabanlı olduğundan hayatın problemlerini deneyimleme, problem ile karşı karşıya kalıp tecrübe edinme, ihtiyaç karşısında matematik kavramlarını merak edip araştırmaya yönelme, farklı seviye gruplarındaki çocukların bir arada aynı probleme çözüm bularak sosyal zekâyı da eş zamanlı geliştirme gibi 'öğrenme sürecinin olmazsa olmazlarını' bir arada barındırıyor. Çocuklarda gelişimi artırmak ve aktiviteleri farklı seviyelere göre uyarlamak için hazırladığımız 'boşluk analizleri' ile çocukların 'kavramsal eksiklerini tespit edip her bir çocuk için farklı kavramlarda gelişimlerini takip edilebilir. (0-6) Öğretmenler için hazırlanan portal sayesinde öğretmenler cep telefonlarından dahi sıralanmış matematik kavramlarının olduğu senaryolara, videolara, haftalık plan ve aktivitelere kolaylıkla ulaşabilir. (0-6 ve İlkokul 1) Aktiviteler diğer disiplinler ile birleştirilmiş, bütünsellik sağlanmıştır. Müzikte matematik, resimde matematik, bilimde matematik gibi . Bu programın en önemli özelliği bilimsel araştırmaya imkân tanımasıdır. Bu programın matematik eğitimi alanında çalışan akademisyenlere ve öğretmenlere yararlı olabileceği düşünülmektedir

Keywords - ilkokul, Matematik Eğitim, Mathazone, Tanıtım

References

[1] National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. VA: Reston. J. Breckling, Ed., The Analysis of Directional Time Series: Applications to Wind Speed and Direction, ser. Lecture Notes in Statistics. Berlin, Germany: Springer, 1989, vol. 61.
[2] Yalın, H. İ. (2000). ÖğretimTeknolojileriveMateryalGeliştirme (2.baskı). Ankara: Nobel YayınDağıtım.
[3] Kutluca,T.&Bilgin , DoğruDenklemiKonusundaGeliştirilenBilgisayarDestekliÖğretimMateryaliHakkındaMatematikÖğretmeniAdaylarınınGörüşlerininDeğerlendirilmesi.B GÜ, GaziEğitimFakültesiDergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 81-97
[4] Baki, A. (2006). KuramdanUygulamayaMatematikEğitimi. Trabzon: DeryaKitapevi.
Solmaz,N.(2000)https://www.elele.com.tr/blog/yonca-tokbas/matematik-ogrenme-ormani
Tokbaş,Y.(200)
[5] https://www.elele.com.tr/blog/yonca-tokbas/matematik-ogrenme-ormanı

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE