Open Access
Göreli Yüz Genişliği ile Saldırganlık Arasındaki İlişkiler
Fırat Koç1*, Vahdet Özkoçak2
1Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye
* Corresponding author: kocfiratkoc@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 327-331 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.065

Published Date: 23 December 2019    | 926     9

Abstract

Yüzün iki uç noktası olan zygon noktalarının arasındaki mesafenin ölçülmesiyle "yüz genişliği" elde edilir. Burun kemiğinin başlangıcında bulunan nasion noktası ile dudakların ve dişlerin birleştiği stomion noktası arasındaki mesafenin ölçülmesiyle de yüz uzunluğu bulunur. Yüz genişliği ile yüz uzunluğunun birbirine bölünmesiyle ise yüz oranı yani "göreli yüz genişliği" hesaplanmaktadır. Yüz yapısının da içerisinde olduğu birçok morfolojinin cinsiyet hormonları etksinde gelişim gösterdiği bilinmektedir. Son yıllarda gerçekleştirilen bazı çalışmalar sonucunda, bir takım vücut yapıları ile davranış ve yönelimler arasında çeşitli ilişkilerin olabileceğine dair veriler ortaya koyulmuştur. Bu davranış türlerinden biri de "saldırganlık" tır. Saldırganlık birçok farklı unsurun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve genellikle "yıkıcı", "tahrip edici", "zarar verici" bir yönelim olarak tanımlanmaktadır. Saldırganlık sözlü, fiziksel veya dolaylı olarak kendini gösterebilmektedir. Saldırganlığın altında yatan nedenler araştırılırken cinsiyetler arası farklılıklar da ele alınmaktadır. Bu bağlamda pubertal (ergenlik) dönem cinsiyet hormonlarının etkisinde gelişen yüz yapısı ile saldırgan davranışlar arasında bir takım ilişkilerin olduğu düşünülmektedir. Artan testosteron düzeyi ile yüz genişliği değerlerinin de arttığı ve böylelikle geniş yüzlü bireylerin daha agresif tutumlar sergilediği bildirilmiştir. Buna ek olarak yüz genişliğinin seksüel dimorfizm (cinsiyete özgü farklılık) olarak tanımlandığı çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu çalışmada bahsi geçen konuya yönelik olarak literatürün genel bir incelemesi yapılacaktır. Uluslararası literatürde saldırganlık ile bir takım fiziksel yapılar arasında çeşitli ilişkiler bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ise genel olarak uluslararası literatürün aksine bulgulara işaret etmektedir. Sonuç olarak, fiziksel yapılar ve davranışlar arasındaki ilişkilere yönelik olarak daha fazla sayıda çalışma yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords - Saldırganlık, yüz genişliği, ergenlik, seksüel dimorfizm, cinsiyet

References

[1] Koç F. Saldırganlığa İlişkin Fiziksel Göstergeler: 2P:4P ve Göreli Yüz Genişliği, Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, 2016. Sivas.

[2] Fromm, E. İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri, Çev; Şükrü A., Cilt 2, Basım 2; 1993.

[3] Gümüş, T. “Kendini Kabul Düzeyleri Farklı Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Saldırganlık Düzeyleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, Ankara.

[4] Freedmann, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M. Sosyal psikoloji. (Çev:A. Dönmez).Ankara: İmge. 1998.

[5] Tiryaki, S. Spor yapan bireylerin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi: takım ve bireysel sporlar açısından bir inceleme. Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1996, Mersin.

[6] Berkowitz, L. On the formation and regulation of anger and aggression. American Psychologist, April; 494-503, 1990.

[7] Walker, S. & Richardson, D.R. Aggression strategies among older adults: Delivered but not seen. Aggression and Violent Behavior, 3 (3); 287-294, 1998.

[8] Pheasant, S. Anthropometrics: An introduction. Milton Keynes: British Standarts Institution, 1990.

[9] Manning, J. T. Digit ratio: a pointer to fertility,behavior, and health. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press. HOX genes. Medical Hypotheses, 60, 340-343, 2002.

[10] Hönekopp, J., Watson, S. Meta-Analysis of Digit Ratio 2D:4D Shows Greater Sex Difference in the Right Hand. American Journal of Human Biology, 22, 619-630: 2010.

[11] Abay, E., Cengiz T. Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojisi, Klinik Psikiyatri Dergisi,3:21-26, 2000.

[12] Haselhuhn M.P., Margaret E. Ormiston , Elaine M. Wong. Men’s Facial Width-to-Height Ratio Predicts Aggression: A Meta-Analysis, Plos One April, (10):1-10, 2015.

[13] Shawn N., Geniole, Thomas F. Denson, Barnaby J. Dixson, Justin M. Carré, Cheryl M. McCormick Evidence from Meta-Analyses of the Facial Widthto Height Ratio as an Evolved Cue of Threat, Plos One July, (10); 1-18, 2015.

[14] Özener, B. Facial Width-to-Height Ratio in a Turkish Population is not Sexually Dimorphic and is Unrelated to Aggressive Behavior, Evolution and Human Behavior 33; 169–173, 2012.

[15] Robert O. Deaner, Stefan M.G., Kraig S., Tony S. Body Weight, Not Facial Width to-Height Ratio, Predicts Aggression in Pro Hockey Players, Journal of Research in Personality 46; 235–238, 2012.

[16] Justin M. Carre and Cheryl M. McCormick. In Your Face: Facial Metrics Predict Aggressive Behaviour in the Laboratory and in Varsity and Professional Hockey Players, Proceedings of the Royal Society, 275; 2651 2656, 2008.

[17] Lindsey A. Short, Catherine J. Mondlocha, Cheryl M., Justin M. Carré, Ruqian M., Genyue Fu, Kang L. Detection of Propensity for Aggression Based on Facial Structure Irrespective of Face Race, Evolution and Human Behavior 33; 121-129, 2012.

[18] Justin M. Carre´, Cheryl M. McCormick, Catherine J. Mondloch. Facial Structure Is a Reliable Cue of Aggressive Behavior Association for Psychological Science Volume 20; Number 10, 2009.

[19] Justin M. Carre´,Kelly R. Murphy, Ahmad R. Hariri. Social Cognitive and Affective Neuroscience Advance Access published December 23, 2011.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE