Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (8) (2019)
ISAS WINTER-2019 (SHS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Enerji Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması, Stoklanması ve Muhasebeleştirilmesi: Örnek Bir Uygulama
Zülkif Yalçın1*, Berkan Özgürel2
1Munzur University, Tunceli, Turkey
2Munzur University, Tunceli, Turkey
* Corresponding author: zulkifyalcin@gmail.com
Published Date: 2019-12-23   |   Page (s): 39-42   |    692     15
https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.007

ABSTRACT Günümüz koşullarına bakıldığında insan yaşamı ve üretim sektöründe kullanılan enerji tüketimi her geçen gün artmakta, bu artışla büyük bölümü yenilenemeyen kaynaklardan elde edilen enerjinin daha farklı alternatiflerle üretimini zorunlu kılmaktadır. Bu alternatifler doğada bol miktarda bulunan, aynı zamanda yenilenebilen enerji kaynaklarının önemini artırmaktadır. Bu kaynaklardan enerji üretimi yapılırken maliyetlerin nasıl olacağı, bu enerjinin stoklana biliniyorsa nasıl stoklanacağı ve bu maliyetlerin ve stoklamaların nasıl muhasebeleştirileceği önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda enerji üretiminde bu tarz soruların cevaplanması amaçlanmıştır. Çalışmamızın amacı güncelliğini sürekli devam ettiren enerji üretim maliyetlerinin (özellikle yenilenebilir enerji) hesaplanmasının, stoklanmasının ve muhasebeleştirilmesinin uygulama yönünün araştırılması ve bu tarz çalışmalara katkı sunmaktır. Bu bağlamda çalışmamızın ana teması olan enerji üretiminin maliyetlendirilmesi, özellikle yenilenebilir enerjinin stoklanması ve bu maliyet hesaplamalarının muhasebeleştirilmesine yönelik araştırmaların incelenmesi olacaktır. Çalışmamızda literatür taraması yöntemiyle veriler derlenecektir. Daha sonra Tunceli ve Elazığ illerinde ve çevresinde enerji üretimi yapılan barajlardan, yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimi yapan firmalardan almış olduğumuz veriler ışığında enerji üretimi sırasında ortaya çıkan üretim maliyetlerinin hesaplanmasının ve muhasebeleştirilmesine yönelik bir uygulama yapılacaktır. Bu uygulama yapılırken ilgili firmalardan alınan gerçek veriler kullanılarak yapılacaktır. Çalışmamız sonucunda enerji üretim maliyetlerinin hesaplanması, stoklanması ve muhasebeleştirilmesine yönelik bilime bir uygulama örneği ile katkı sağlanmış olacaktır.
KEYWORDS Enerji Üretim Maliyeti, Enerji Üretiminin Stoklanması, Muhasebe
REFERENCES [1] https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik (2.12.2019 tarihinde ulaşılmıştır)
[2] Türkiye Enerji Potansiyeli ve Yatırım-Üretim Maliyet Analizi, 2013 (02.12.2019 tarihinde aşağıdaki internet adresinden ulaşılmıştır https://www.termodinamik.info/turkiye-enerji-potansiyeli-ve-yatirim-uretim-maliyet-analizi)
[3] Kaya K. , Koç E.,Enerji Üretim Santralleri Maliyet Analizi, 2015 (02.12.2019 tarihinde aşağıdaki internet adresinden ulaşılmıştır https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/14c4511b3c98f14_ek.pdf)
[4] Ersoy A, Tekdüzen Maliyet Sisteminin Çağdaş Gelişmeler ve Amaçlar Açısından Değerlendirilmesi 1.Baskı, Ankara, 1996
[5] Yükçü S., Genel Muhasebe 8.baskı, İzmir, 2016


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology