Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 5(1) (2022)
ISAS2022 - 5th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies, Online, Turkey, May 28, 2022

Burdur Havzası Kuraklık Yönetimi Değerlendirmesi
Hakan Yılmaz Ayan1*, Bekir Cengil2
1Tarım ve Yaşam Bilimleri A.B.D, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye
2Tarım ve Yaşam Bilimleri A.B.D, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye
* Corresponding author: hakanayan91@hotmail.com
Published Date: 2022-06-01   |   Page (s): 29-34   |    409     21
https://doi.org/10.36287/setsci.5.1.006

ABSTRACT Kuraklık, insanları çeşitli şekillerde etkilemektedir. Güvenilir temiz içme suyuna erişim tüm yaşam formları için büyük önem arz etmektedir. Geçmişten günümüze uzanan yolda su kaynakları kuraklık sırasında önemli düzeyde azalabilmekte hatta yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda bakıldığında su kaynaklarının, kuraklık tehdidine karşı etkin ve çözüm odaklı bir kuraklık yönetimi yapılarak ele alınması gerektiği görülmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’nin 26 hidrolojik havzasından biri olan Burdur Havzası, genel hatlarıyla incelenmiş, kuraklık hassasiyeti başta olmak üzere su kaynaklarında beklenen muhtemel değişiklikler belirlenerek, havzadaki kuraklık ve su kıtlığı etkilerinin azaltılması için kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında atılması gereken adımların belirlendiği eylem planları araştırılmıştır.
KEYWORDS Burdur havzası, kuraklık, kuraklık yönetimi
REFERENCES [1] UNCCD, 10. United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa. Paris: United Nations, 1994.

[2] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, Ankara, 2018a.

[3] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, Ankara, 2018b.

[4] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Taşkın Yönetim Planı’’ T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2019a.

[5] Tubitak MAM, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması-Burdur Havzası. Kocaeli: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009.

[6] Burdur KTB. (2021a) https://burdur.ktb.gov.tr/ . [Online]. Available: https://burdur.ktb.gov.tr/: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-154880/burdurgolu.html

[7] M. Ataol, ‘’ Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri,’’ Coğrafi Bilimler Dergisi, pp. 77-92, 2010a.

[8] Burdur KTB. (2021b) https://burdur.ktb.gov.tr/ . [Online]. Available: https://burdur.ktb.gov.tr/: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-154880/burdurgolu.html

[9] (2021) Google Maps website. [Online]. Available: https://www.google.com/maps/

[10] Burdur İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Burdur Gölü Yönetim Planı, 2008.

[11] M. Ataol. ‘’ Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri,’’ Coğrafi Bilimler Dergisi, pp. 77-92, 2010b.

[12] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, Ankara, 2018c.

[13] M. Ataol ‘’ Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri,’’ Coğrafi Bilimler Dergisi, pp. 77-92, 2010c.

[14] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Taşkın Yönetim Planı’’ T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2019b.

[15] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Taşkın Yönetim Planı’’ T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2019c.

[16] Tubitak MAM Çevre Enstitüsü, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması-Burdur Havzası. Kocaeli, 2010.

[17] (2021) NASA Earth Observatory website. [Online]. Available: https://earthobservatory.nasa.gov/

[18] S. SWAIN, S. NANDI, & P. PATEL, ‘’Application of SPI, EDI and PNPI using MSWEP precipitation data over Marathwada, India,’’ IGARSS, 2017, p. 5505-5507.

[19] (2020) MGM website. [Online]. Available: https://mgm.gov.tr/

[20] MGM. (2020a) https://mgm.gov.tr/ . [Online]. Available: https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklikanalizi.aspx?d=yontemsinif

[21] N.S. Partigöç, S. Soğancı ‘’Küresel İklim Değişikliğinin Kaçınılmaz Sonucu: Kuraklık,’’ Resilience, vol. 3, pp. 287-299, 2019a.

[22] MGM. (2020b) https://mgm.gov.tr/ . [Online]. Available: https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklikanalizi.aspx?d=yontemsinif

[23] N.S. Partigöç, S. Soğancı ‘’Küresel İklim Değişikliğinin Kaçınılmaz Sonucu: Kuraklık,’’ Resilience, vol. 3, pp. 287-299, 2019b.

[24] N. Wolchover. (2018) https://www.livescience.com/ . [Online]. Available: https://www.livescience.com/21469-droughtdefinition.html

[25] A. Sargın, C. Yeniyurt, E. Yılmaz, F. Taşkıran, Y. Sönmez, ‘’Göl Yoksa Burdur da Yok,’’ Doğa Dergisi, 2012a.

[26] A. Sargın, C. Yeniyurt, E. Yılmaz, F. Taşkıran, Y. Sönmez, ‘’Göl Yoksa Burdur da Yok,’’ Doğa Dergisi, 2012b.

[27] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, Ankara, 2018d.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology