Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 5(1) (2022)
ISAS2022 - 5th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies, Online, Turkey, May 28, 2022

Burdur Havzasında Sıcaklık ve Yağış Değişimleri ile İklim Projeksiyonları
Bekir Cengil1*, Hakan Yılmaz Ayan2
1Tarım ve Yaşam Bilimleri A.B.D, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye
2Tarım ve Yaşam Bilimleri A.B.D, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye
* Corresponding author: bcengil@karatekin.edu.tr
Published Date: 2022-06-01   |   Page (s): 35-37   |    373     12
https://doi.org/10.36287/setsci.5.1.007

ABSTRACT Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de etkisi altında olduğu küresel iklim değişikliği etkilerinin en somut sonuçlarının öncelikle görüldüğü iklim parametreleri sıcaklık ve yağışta meydana gelen değişikliklerdir. Bu çalışmada; Türkiye’nin 26 hidrolojik havzasından biri olan Burdur Havzasında yer alan Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Denizli meteoroloji istasyonlarından alınan sıcaklık ve yağış değerlerinde meydana gelen değişiklikler değerlendirilmiştir. İklim parametrelerindeki değişimler genel ortalamalar ve standart sapmada meydana gelen trendler ile belirlenmiştir. Buna gore,
Burdur Havzası’nda yıllık ortalama sıcaklık değerleri standart sapmalardaki trendlere göre; ortalama +13,18°C, en küçük +12,20°C, en büyük +13,81°C olarak belirlenmiştir. Burdur Havzasında yer alan Afyonkarahisar’da ortalama yıllık yağış 446,4 mm, Burdur’da 540,4 mm, Denizli’de 583,8 mm, Isparta’da ise 614 mm olarak tespit edilmiştir.
KEYWORDS Burdur havzası, sıcaklık ve yağış, iklim projeksiyonu
REFERENCES [1] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, Ankara, 2018a.

[2] Exeamrace. (2016) https://www.examrace.com/ . [Online]. Available: https://www.examrace.com/ICMR-NET/ICMR-NET-Free-StudyMaterial/Geography/Climatology/Climatic-Classification-YouTubeLecture-Handouts.html

[3] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, 2018b.

[4] (2022) MGM website. [Online]. Available: https://www.mgm.gov.tr/

[5] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, 2018c.

[6] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Taşkın Yönetim Planı’’ T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2019.

[7] Tubitak MAM Çevre Enstitüsü, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması-Burdur Havzası. Kocaeli, 2010.

[8] (2022) MGM website. [Online]. Available: https://www.mgm.gov.tr/

[9] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ‘’Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı’’ Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı, 2018d.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology