Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 5(2) (2022)
ISAS-WINTER-2022 - 6th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies, Online, Turkey, Dec 08, 2022

Türkiye Eğitim Verisinin OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması
İzzet Aydın1, Bülent Tuğrul2*
1Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
* Corresponding author: btugrul@eng.ankara.edu.tr
Published Date: 2022-12-22   |   Page (s): 1-7   |    312     41
https://doi.org/10.36287/setsci.5.2.001

ABSTRACT Bu makalede OECD veri tabanından alınan eğitim verilerin, Python[1] programlama dili kullanılarak karşılaştırılması ve görselleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu grafikler uygun oldukları alt başlıklar altında incelenmiş, Türkiye'deki eğitim sistemi [2] üzerine Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim sistemleri de göz önünde bulundurularak analizler yapılmıştır. İlgili bölümlerde Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve OECD ülkeleri eğitim sistemleri üzerine de yorumlar eklenmiştir.
KEYWORDS eğitim, öğretmen, OECD, okullaşma, istihdam
REFERENCES [1] O. Embarak, Data Analysis and Visualization Using Python, Berkeley,CA, USA:Apress, 2018.

[2] TEDMEM. (2020). Bir bakışta eğitim 2020. https://tedmem.org/memnotlari/degerlendirme/bir-bakistaegitim-2020 adresinden erişildi.

[3] OECD. (2021). Education at a glance 2021: OECD indicators. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en

[4] A. C. Telea, Data Visualization: Principles and Practice. CRC Press, 2015.

[5] T. Theoharis, G. Papaioannou, N. Platis, & N. M. Patrikalakis, “Graphics and Visualization: Principles & Algorithms. CRC Press, 2008.

[6] S. R. Midway, “Principles of effective data visualization”, Patterns, 1(9), 100141, 2020.

[7] S. Evergreen, & C. Metzner, “Design principles for data visualization in evaluation”, New directions for evaluation, 2013 (140), 5-20, 2013.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology