Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 6(1) (2023)
BMYZ2023 - Cognitive Models and Artificial Intelligence Conference, Ankara, Türkiye, Oct 26, 2023

Fatura Yönetimi Uygulamasında Faturaların Makine Öğrenmesi ile Sınıflandırılması
Bilgehan Avcı1*, Can Aydın2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
* Corresponding author: ba.bilgehanavci@gmail.com
Published Date: 2023-11-26   |   Page (s): 55-58   |    60     2
https://doi.org/10.36287/setsci.6.1.020

ABSTRACT Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işletmelerin muhasebe ve finans gibi yoğun ve rutin hesaplama ağırlıklı iş yükü olan departmanlarındaki iş ve işlemler dijital muhasebe uygulamaları, robotik süreç otomasyonları gibi farklı bilgi teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilmeye başlamıştır.

Bu çalışmada; aktif olarak kullanılmakta olan ve çok sayıda kullanıcısı olan bir muhasebe uygulamasında kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmekte olan faturaların sınıflandırılması işlemini otomatik hale getirecek bir karar destek sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut durumda sisteme yüklenen faturalar ilk olarak sınıflandırmadan sorumlu kullanıcılar tarafından incelenerek hangi sınıfa ait olduğu belirlenmektedir. Daha sonra belirlenen sınıfın kullanıcılarına iletilmektedir. Bu sınıflandırma işleminin kullanıcılar tarafından yapılması hem iş gücü kaybına hem de özellikle iş yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde gecikmelere yol açmaktadır. Bu doğrultuda uygulamanın veri tabanında kayıtlı yaklaşık 450 bin adet faturanın verileri düzenlenerek makine öğrenmesi teknikleri ile bir model eğitilmiştir.
KEYWORDS Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma, Karar Destek Sistemi, Fatura Yönetimi
REFERENCES SEBETCİ, Ö., GÜNAY, M. B., & SEBETCİ, E. (2018). İş Süreç Yönetimi (Bpm) ve İş Akış Yönetimi (Wfm) Kavramlarına Yaklaşım. AJIT-e: Academic Journal of Information Technology, 9(33), 115-126.

Tektüfekçi, F. (2012). BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ENTEGRASYONU VE BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLERLE OLAN ETKİLEŞİM. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 51-59.

BAŞER, B. Ö., YANGIN, M., & SARIDAŞ, E. S. (2021). Makine öğrenmesi teknikleriyle diyabet hastalığının sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(1), 112-120.

Bardelli, C., Rondinelli, A., Vecchio, R., & Figini, S. (2020). Automatic electronic invoice classification using machine learning models. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2(4), 617-629.

Kazan, S., & Karakoca, H. (2019). Makine öğrenmesi ile ürün kategorisi sınıflandırma. Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, 2(1), 18-27.

Aydın, K.E. (2020). Web İçerik Sınıflandırması İçin Makine Öğrenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Silahtaroğlu, G. (2013). Veri Madenciliği Kavram ve Algoritmaları (3. Basım). Papatya Bilim Yayıncılık.

Uzun, E. (2007). İnternet tabanlı bilgi erişimi destekli bir otomatik öğrenme sistemi.

Dangeti, P. (2017). Statistics for machine learning. Packt Publishing Ltd.

Gollapudi, S. Ve Laxmikanth, V. (2016). Practical Machine Learning. Birmingham,UK: Packt Publishing.

Alpaydın, E. (2004). Introduction To Machine Learning. United States Of America: MIT Press.

Özkan, Y. (2008). Veri Madenciliği Yöntemler (3.Baskı). İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Karadağ, B., Bölükbaş, O. ve Ünal, M. A. (2020). Makine Öğrenmesi İle Bireysel Müşteriler İçin Finansman Ürün Önerilmesi. Academic Perspective Procedia, 3(1), 438-444.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology