Open Access
Yoğun Bakım Ünitesinde Imogene King’ in Kavramsal Sistem Modeline Göre Bir Kalp Cerrahisi Hastasının Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Ayfer Aksuoğlu1, Safiye Yanmış2*, Serkan Burç Deşer3
1Ondokuz Mayıs Üniversity , Samsun, Turkey
2Erzincan BinaliYıldırım Üniversity, Erzincan, Turkey
3Ondokuz Mayıs Üniversity  , Samsun, Turkey
* Corresponding author: safiyeyanmis61@gmail.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 973-975 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 6230     23

Abstract

King’ in Kavramsal Sistem Modeli ile bireyin kendi bakımına katılımı sağlanmakta, yapabileceği kısa ve uzun vadeli
hedefler, bu hedeflere ne derece ulaşıldığı ve hedeflere ulaşmadaki eksiklikler belirlenmektedir. Çalışma, bir üniversite
hastanesinde 5 damar koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı yapılan hasta birey üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmanın
verileri; veri toplama-değerlendirme tanılama ve günlük planlama yöntemleri ile toplanmıştır. Imogene King’ in Kavramsal
Sistem Modeli’ ne göre hemşirelik süreci basamakları incelenmiştir. Hasta DB, 52 yaşında, anterior Akut Miyokard İnfarktüsü
(AMİ) tanısı konularak, akciğer ödemi tablosu ile yoğun bakım ünitesine kabulü yapıldı. Hastada kardiyak arrest gelişti. Kısa
süreli Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) yapıldı. Hastaya entübasyon işlemi uygulandı. Hızlı ventriküler Atriyal Fibrilasyon
(AF) hastada mevcutken, medikal tedavi ile ritmi sinüs ritmine döndürüldü. Hastanın pnömoni tedavisi on günde tamamlandı.
Hastanın çoklu damar problemi olduğu için hasta bir an önce ameliyata alındı. 5 damar KABG ameliyatı gerçekleştirildi. 5 damar
KABG ameliyatı sonucu yoğun bakım ünitesinde izlenen hastamızda Imogene King’ in Kavramsal Sistem Modeli’ ne göre
hemşirelik bakımı uygulandı. Kritik düşünme süreci temel alınarak King’ in Kavramsal Sistem Modeli’ ne göre verilen
hemşirelik bakımı, bireylerin kendi bakımına katılımını artırmakta, bireyin tüm yönleriyle değerlendirilmesini sağlamakta,
hemşirelik uygulamalarında son derece gelişmiş düşünce becerilerini gerektirmekte, böylece bakımın kalitesini artırmaktadır.  

Keywords - Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi, Hemşirelik Bakımı, Kavramsal Sistem Modeli

References

[1] Deniz A, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F. King’ in Amaca Ulaşma Kuramı Çerçevesinde Bir Kalp Yetersizliği Olgusu. Journal of Cardiovascular Nursing. 2017;8(16):63-70.
[2] Gök Uğur, H. Orak, OS. Ağaçdiken Alkan S. Yüksel Ş. Evde Bakımda Alzheimer Hastasının Imogene King’in Kavramsal Sistem Modeline Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2017;8(1):48–53
[3] Imogene King-Nursing Theorist. [Online Accessed] Erişim Adresi: http://www.nursingtheory.org/nursing-theorists/Imogene-King.php. Erişim Tarihi: 08.11.2018
[4] Sieloff CL, Messmer PR Conceptual System and Middle-Range Theory of Goal Attainment. Ed: Alligood, MR. Nursing theorists and their work. Elsevier Health Sciences. 2014; 258-280.
[5] Alligood, M R. Family healthcare with King’s theory of goal attainment. Nursing Science Quarterly. 2010;23(2), 99–104.
[6] Sylvia T. Brown R.N. Belinda T. Lee R.N. Imogene King's conceptual. framework: a proposed model for continuing nursing education Journal of Advanced Nursing. 1980;5(5),467-473.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE