Open Access
SANAYİ 4.0 İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİ
Naci Atalay Davutoğlu1*
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: davuta@erciyes.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1570-1573 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 505     14

Abstract

Bir işletmenin katma değer yaratan faaliyetlerinin yaklaşık yarısı, araştırma, yenilik, verimlilik, istihdam yaratma, ithalat
ve ihracat gibi kavramlarda anahtar rol oynamaktadır. Dolayısıyla İşletmelerin küresel rekabette varlığını sürdürebilmesi,
endüstrisinin çöküşünü durdurmak için önemli bir önlem olarak Akıllı üretim ve lojistik uygulamasını amaçlayan Sanayi 4.0
kavramına yer ile ulaşacaktır. Çünkü Sanayi 4.0, ürün tasarım ve geliştirme, operasyon yönetimi ve lojistiği içeren tüm tedarik
zincirine yer vererek yeni iş modelleri ve yapılarının nasıl olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Günümüzde işletmeler, 3B baskı, şebekelerde üretim ve akıllı lojistik alanlarında ilk adımları uygulamaya başlamış ve yeni
teknolojinin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmak için yeni kurumsal yapılar ve iş modelleri geliştirmeye başlamıştır.
Başarılı işletmelerin yönetim -organizasyon yaklaşımları yeni iş modellerinin geleneksel olarak endüstriyel işletmeler
kavramlarından ziyade hizmet tasarımı, açık yenilik ve ağ yaklaşımları üzerine odaklandığını ortaya koymaktadır. Sonuç
olarak, geleneksel sanayi işletmeleri, yeni fırsatları kullanmak için Endüstri 4.0'ın sürmekte olan uygulamasıyla paralel olarak
iş yapılarını ve modellerini yeniden düşünmek ve yenilemek zorundalar.
Dolayısıyla Endüstri 4.0'ın odak noktası, sanal ve fiziksel dünyanın kaynaştırılması üzerine kurulmuştur; böylece, Endüstri 4.0
bağlamında bilgi ve iş yönetimi görevlerini yönetmek için yeni kavramlar gereklidir. Böyle bir konseptin uygulanmasına
yönelik atılmış büyük bir adım, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak uygun eticaret yaklaşımı çerçevesinde oluşturulmalıdır.
Bu çalışma Endüstri 4.0 için yeni ve sürdürülebilir iş modelleri ve yapılarının nasıl oluşturabileceği ve Endüstri 4.0'in güçlü bir
ticari etkisini oluşturmak için mevcut geleneksel ticaret konseptlerinin hangi yönde geliştirilmesi gerektiği konusunda
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  

Keywords - Endüstri 4.0, İş Modelleri, Kurumsal Yapılar, Siber Fiziksel Sistemler

References

[1] Brettel, M., et al. (2014); How Virtualization, Decentralizationand Network Building ChangetheManufacturingLandscape: An Industry4.0Perspective. International Journal of Mechanical, Aerospace, IndustrialandMechatronicsEngineering. 8(1).
[2] Chesbrough H. 2003. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston: Harvard BusinessSchool Press,
[3] EBSO (2015). Ege Bölgesi Sanayi Odası, “Sanayi 4.0 Uyum Sağlayamayan Kaybedecek”, Ege Bölgesi Sanayi Odası Dergisi, Ekim 2015. http://www.inovasyon.org/pdf/EBSO.Sanayi-4.0_Raporu.Ekim.2015.pdf, Erişim Tarihi: 13.11.2016.
[4] Eckert, R. 2014. Business Model Prototyping: Geschäftsmodellentwicklung im Hyperwettbewerb. Strategische Überlegenheit als Ziel,Springer, Berlin,
[5] Hoffmann, T.; Prause, G. 2015. How to keep open-source based innovation approaches sustainable: a view from the intellectual property perspective, Entrepreneurship and Sustainability Issues 2(3): 133–141. DOI: http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2014.2.3(2)
[6] Hummel, E.; Slowinski, G.; Matthews, S.; Gilomnt, E. 2010. Business Models for collaborative Research, Research Technology Management53(6)
[7] Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A., & Wahlster, W. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry; final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion.
[8] Kaivo-oja, J. 2012. Service Science, Service Architecture, Service Design and Dynamic Service Business Development, In: Kuoma and Westerlund, Service Design – On the Evolution of Design Expertise, Research Report 16, Lahti, 69 – 82, ISBN 978-951-827-155-3
[9] Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.
[10] OECD/EC .2005. Oslo Manual: The Measurement of scientific and technological Activities, Paris/Brussels.
[11] Osterwalder, A.; Pigneur, Y. 2010. Business model generation. A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Frankfurta. M.: Campus,
[12] Ötleş S., Özyurt V. H. (2016). Endüstri 4.0; Gıda Sektörü Perspektifi Dünya Gıda Dergisi Mayıs 2016. http://egeplm.ege.edu.tr/wpcontent/uploads/2016/05/endustri40_dunya_gida.pdf, Erişim Tarihi:15.11.2016.
[13] Schneider, J.; Stickdorn, M. 2011. This Is Service Design Thinking: Basics - Tools - Cases, BIS Publishers, 384p, ISBN 978-9063692568
[14] Simchi-Levi, D.; Kaminsky, P.; Simchi-Levi, E. 2007. Designing & Managing the Supply Chain, McGraw-Hill 3rd edition, 321p. ISBN:0-07-284553-8
[15] Sydow, J.; Möllering, G. 2009. Produktion in Netzwerken: Make, Buy & Cooperate. 2. Aufl. Vahlen. München,
[16] Trenkle, A.(2014). “Industry 4.0 Challenges Applications and Potentials”, Uluslararası İleri Endüstriyel Otomasyon Kongre ve Sergisi, 5 Aralık 2014, İstanbul.
[17] TÜSİAD (2016). Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneği "Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olan Sanayi 4.0 Gelişmekte olan Ekonomi Perspektifi" Yayın No: TÜSİAD-T 2016-03/576 Mart [18] 2016. http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf, Erişim Tarihi: 13.11.2016.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE